Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2961(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0634/2017

Debates :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Balsojumi :

PV 16/11/2017 - 7.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0443

Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris - Strasbūra

7.1. Vārda brīvība Sudānā, jo īpaši Mohamed Zine al-Abidine lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 un B8-0642/2017 (2017/2961(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0634/2017

(aizstāj B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 un B8-0642/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere un Ivana Maletić PPE grupas vārdā,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano un Soraya Post S&D grupas vārdā,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0443).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0637/2017 un B8-0638/2017 vairs nav spēkā.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika