Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2961(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0634/2017

Debaty :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Głosowanie :

PV 16/11/2017 - 7.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0443

Protokół
Czwartek, 16 listopada 2017 r. - Strasburg

7.1. Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 i B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0634/2017

(zastępujący B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 i B8-0642/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere i Ivana Maletić, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Soraya Post, w imieniu grupy S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2017)0443)

(Projekty rezolucji B8-0637/2017 i B8-0638/2017 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności