Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2961(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0634/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0443

Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg

7.1. Sloboda prejavu v Sudáne, najmä prípad Muhammada Zína al-Ábidína (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0634/2017

(nahrádzajúci B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere a Ivana Maletić v mene skupiny PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Soraya Post, v mene skupiny S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0443)

(Návrhy uznesenia B8-0637/2017 a B8-0638/2017 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia