Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2961(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0634/2017

Debatter :

PV 16/11/2017 - 4.1
CRE 16/11/2017 - 4.1

Omröstningar :

PV 16/11/2017 - 7.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0443

Protokoll
Torsdagen den 16 november 2017 - Strasbourg

7.1. Yttrandefriheten i Sudan, särskilt fallet Mohamed Zine al-Abidine (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 och B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0634/2017

(ersätter B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 och B8-0642/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere och Ivana Maletić, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Soraya Post, för S&D-gruppen,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga och Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0443)

(Resolutionsförslagen B8-0637/2017 och B8-0638/2017 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy