Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2962(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0600/2017

Viták :

PV 16/11/2017 - 4.2
CRE 16/11/2017 - 4.2

Szavazatok :

PV 16/11/2017 - 7.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0444

Jegyzőkönyv
2017. november 16., Csütörtök - Strasbourg

7.2. Terrorista támadások Szomáliában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 és B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0600/2017

(amely a B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 és B8-0635/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić és Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Cécile Kashetu Kyenge, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Maria Heubuch és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Piernicola Pedicini.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0444)

(A B8-0631/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat