Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2962(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0600/2017

Debates :

PV 16/11/2017 - 4.2
CRE 16/11/2017 - 4.2

Balsojumi :

PV 16/11/2017 - 7.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0444

Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris - Strasbūra

7.2. Teroristu uzbrukumi Somālijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 un B8-0635/2017 (2017/2962(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0600/2017

(aizstāj B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 un B8-0635/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Maria Heubuch un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Piernicola Pedicini.

Pieņemts (P8_TA(2017)0444).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0631/2017 vairs nav spēkā.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika