Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2962(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0600/2017

Debaty :

PV 16/11/2017 - 4.2
CRE 16/11/2017 - 4.2

Głosowanie :

PV 16/11/2017 - 7.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0444

Protokół
Czwartek, 16 listopada 2017 r. - Strasburg

7.2. Ataki terrorystyczne w Somalii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 i B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0600/2017

(zastępujący B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 i B8-0635/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić i Cristian Dan Preda, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Maria Heubuch i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Piernicola Pedicini.

Przyjęto (P8_TA(2017)0444)

(Projekt rezolucji B8-0631/2017 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności