Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2962(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0600/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 4.2
CRE 16/11/2017 - 4.2

Hlasovanie :

PV 16/11/2017 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0444

Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg

7.2. Teroristické útoky v Somálsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 a B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0600/2017

(nahrádzajúci B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 a B8-0635/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić a Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE,

—   Maria Heubuch a Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Piernicola Pedicini.

Prijatý (P8_TA(2017)0444)

(Návrh uznesenia B8-0631/2017 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia