Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2963(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0641/2017

Rozpravy :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Hlasování :

PV 16/11/2017 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0445

Zápis
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 - Štrasburk

7.3. Madagaskar (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 a B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-641/2017

(nahrazující B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 a B8-0647/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere a Ivana Maletić za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Boris Zala za skupinu S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki a Angel Dzhambazki za skupinu ECR,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL,

—   Jordi Solé a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao a Isabella Adinolf, za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0445)

Právní upozornění - Ochrana soukromí