Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2963(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0641/2017

Viták :

PV 16/11/2017 - 4.3
CRE 16/11/2017 - 4.3

Szavazatok :

PV 16/11/2017 - 7.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0445

Jegyzőkönyv
2017. november 16., Csütörtök - Strasbourg

7.3. Madagaszkár (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 és B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-641/2017

(amely a B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 és B8-0647/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere és Ivana Maletić, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Boris Zala, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez és Xabier Benito Ziluaga, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Jordi Solé és Maria Heubuch, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0445)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat