Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0133(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0345/2017

Внесени текстове :

A8-0345/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.4
CRE 16/11/2017 - 7.4

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург

7.4. Решение за започване на междуинституционални преговори: Установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

João Pimenta Lopes, за да протестира срещу факта, че подложеният на гласуване текст е достъпен само на един език (председателят посочи, че гласуването касае единствено решението за започване на междуинституционални преговори) и Cecilia Wikström (докладчик).

Правна информация - Политика за поверителност