Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0133(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0345/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0345/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.4
CRE 16/11/2017 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

7.4. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Ο João Pimenta Lopes για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι το κείμενο που τίθεται σε ψηφοφορία είναι διαθέσιμο σε μία μόνο γλώσσα (η Πρόεδρος επισημαίνει ότι η ψηφοφορία αφορά μόνο την αποφάση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) και η Cecilia Wikström (Εισηγήτρια).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου