Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2269(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0340/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0340/2017

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 24
CRE 15/11/2017 - 24

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.10
CRE 16/11/2017 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0451

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

7.10. Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης [2016/2269(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javi López (A8-0340/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0451)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου