Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Свобода на словото в Судан, и по-специално случаят на Мохамед Зин ал Абидин (гласуване)

7.2. Терористични нападения в Сомалия (гласуване)

7.3. Мадагаскар (гласуване)

7.4. Решение за започване на междуинституционални преговори: Установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) (гласуване)

7.5. Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.6. Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (резолюция) (гласуване)

7.7. Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (гласуване)

7.8. Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. (гласуване)

7.9. Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (гласуване)

7.10. Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност