Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του Mohamed Zine al-Abidine (ψηφοφορία)

7.2. Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία (ψηφοφορία)

7.3. Μαδαγασκάρη (ψηφοφορία)

7.4. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ψηφοφορία)

7.5. Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.6. Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Ψήφισμα) (ψηφοφορία)

7.7. Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (ψηφοφορία)

7.8. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (ψηφοφορία)

7.9. Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (ψηφοφορία)

7.10. Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου