Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Sloboda prejavu v Sudáne, najmä prípad Muhammada Zína al-Ábidína (hlasovanie)

7.2. Teroristické útoky v Somálsku (hlasovanie)

7.3. Madagaskar (hlasovanie)

7.4. Rozhodnutie začať medziinštitucionálne rokovania: Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (hlasovanie)

7.5. Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

7.6. Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (hlasovanie)

7.7. Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (hlasovanie)

7.8. Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 (hlasovanie)

7.9. Preskúmanie vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia (hlasovanie)

7.10. Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia