Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie: Charles Tannock - A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan a Seán Kelly

Správa: Charles Tannock - A8-0333/2017
Jasenko Selimovic a Angel Dzhambazki

Správa: Maurice Ponga - A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki a Andrejs Mamikins

Správa: Marlene Mizzi - A8-0328/2017
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Tomáš Zdechovský a Andrejs Mamikins

Návrh uznesenia o preskúmaní vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

Správa: Javi López - A8-0340/2017
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka a Maria Grapini.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia