Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.03.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου