Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2846(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000071/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000071/2017 (B8-0609/2017)

Συζήτηση :

PV 16/11/2017 - 12
CRE 16/11/2017 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

12. Έτος τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000071/2017) που κατέθεσε η Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

Η Michaela Šojdrová (αναπλ. συντάκτρια) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský και Jozo Radoš.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Karol Karski.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου