Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2846(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000071/2017

Ingediende teksten :

O-000071/2017 (B8-0609/2017)

Debatten :

PV 16/11/2017 - 12
CRE 16/11/2017 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 16 november 2017 - Straatsburg

12. 2018: Jaar van het toerisme EU-China (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000071/2017) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: 2018 - Toerismejaar EU-China (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

Michaela Šojdrová (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

Phil Hogan (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Yana Toom, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský en Jozo Radoš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Karol Karski.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid