Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 - Štrasburk

13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.
Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropských fondech dlouhodobých investic, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.
Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Částečná obměna členů Účetního dvora - švédský kandidát (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - irský kandidát (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 652/2014 (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Morten Messerschmidt. Návrh usnesení o rozvoji diferencovaných a individualizovaných forem spolupráce (B8-0566/2017)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení označení „evropský region roku z hlediska udržitelného cestovního ruchu“ (B8-0583/2017)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o protipovodňové ochraně a prevenci (B8-0584/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nezákonném obchodu se psy v Evropské unii (B8-0585/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh usnesení o evropské strategii na podporu produkce olivového oleje v zemích EU (B8-0586/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu obchodu s hormonem eCG a jeho dovozu (B8-0587/2017)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o krizi týkající se másla (B8-0588/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

Právní upozornění - Ochrana soukromí