Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. november 16., Csütörtök - Strasbourg

13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.
A Szerződés 304. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

DEVE, ITRE, JURI

- Javaslat az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet; az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet; az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet; az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet; az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet; a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet; az európai hosszú távú befektetési alapról szóló (EU) 2015/760 rendelet; a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet; valamint az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.
A Szerződés 304. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazíliában termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovában a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovában termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

AGRI

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – SE jelölt (14085/2017 - C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – IE jelölt (14272/2017 - C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- Javaslat az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre. (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

utalva

illetékes:

AGRI

2) a képviselők állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Morten Messerschmidt. Állásfoglalási indítvány az együttműködés differenciált és „à la carte” formáinak kidolgozásáról (B8-0566/2017)

utalva

illetékes:

AFCO

vélemény:

JURI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány „Az év fenntartható idegenforgalmának európai régiója“ program létrehozásáról (B8-0583/2017)

utalva

illetékes:

TRAN

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány az árvízvédelemről és -megelőzésről (B8-0584/2017)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a kutyák Európai Unióban zajló illegális kereskedelméről (B8-0585/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Állásfoglalási indítvány az olívaolaj termelésére a tagállamokban nyújtott támogatásra irányuló uniós politikáról (B8-0586/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az eCG hormon forgalmazásának és importálásának betiltásáról (B8-0587/2017)

utalva

illetékes:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a vajválságról (B8-0588/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat