Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 noiembrie 2017 - Strasbourg

13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

DEVE, ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))
În conformitate cu articolul 283 alineatul (5) din Tratat, Președintele se va consulta cu Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.
În conformitate cu articolul 304 din Tratat, Președintele se va consulta cu Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Anexă la Propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia la culturile producătoare de semințe de plante furajere și la culturile producătoare de semințe de cereale și echivalența semințelor de plante furajere și a semințelor de cereale produse în Brazilia, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Moldova la culturile producătoare de semințe de cereale, la culturile producătoare de semințe de legume și la culturile producătoare de semințe de plante oleaginoase și textile și echivalența semințelor de cereale, a semințelor de legume și a semințelor de plante oleaginoase și textile produse în Moldova (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul SE (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE))

retrimis

comisiei competente :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul IE (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

retrimis

comisiei competente :

CONT

- Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD))

retrimis

comisiei competente :

AGRI

2) de către deputați: propunere de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Morten Messerschmidt. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea unor forme de cooperare diferențiate și à la carte (B8-0566/2017)

retrimis

comisiei competente :

AFCO

aviz :

JURI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea „Regiunii europene a anului în materie de turism durabil” (B8-0583/2017)

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la controlul și prevenirea inundațiilor (B8-0584/2017)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la comerțul ilegal cu câini în Uniunea Europeană (B8-0585/2017)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Propunere de rezoluție referitoare la strategia europeană pentru a sprijini producția de ulei de măsline în țările UE (B8-0586/2017)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea comercializării și importului hormonului eCG (B8-0587/2017)

retrimis

comisiei competente :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la criza untului (B8-0588/2017)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate