Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 16 noiembrie 2017 - Strasbourg

14. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește metanolul (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - termen: 10 februarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime de esteri ai acizilor grași de glicidil în uleiurile și grăsimile vegetale, preparatele pentru sugari, formulele de continuare și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale pentru sugari și copii de vârstă mică (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - termen: 9 februarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de refuzare a autorizării unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - termen: 28 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește sorbatul de calciu (E 203) (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - termen: 9 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește laboratoarele de referință ale UE în domeniul contaminanților din hrana pentru animale și produsele alimentare (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - termen: 28 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește 1-metil-2-pirolidona (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - termen: 27 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește interpretarea 22 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - termen: 25 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardul internațional de contabilitate (IAS) 40 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - termen: 25 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: ECON
aviz: JURI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei privind utilizarea bisfenolului A în materiale pentru învelișul interior al recipientelor destinate să vină în contact cu alimentele și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 în ceea ce privește utilizarea acestei substanțe în materialele plastice care vin în contact cu alimentele (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - termen: 28 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea îndulcitorilor în produsele fine de panificație (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - termen: 9 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru celuloza microcristalină [E460(i)] (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - termen: 31 decembrie 2017)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - termen: 4 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de ametoctradin, clorpirifos-metil, ciproconazol, difenoconazol, fluazinam, flutriafol, prohexadionă și clorură de sodiu din sau de pe anumite produse (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - termen: 28 decembrie 2017)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a valorilor pentru clasificările sistemelor de monitorizare ale statelor membre ca rezultat al exercițiului de intercalibrare și de abrogare a Deciziei 2013/480/UE (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - termen: 27 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru encefalopatii spongiforme transmisibile (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - termen: 4 februarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru monitorizarea contaminărilor bacteriologice și virale ale moluștelor bivalve (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - termen: 4 februarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- DECIZIA Comisiei privind documentul de referință sectorial referitor la cele mai bune practici de management de mediu, la indicatorii sectoriali de performanță de mediu și la parametrii de excelență pentru sectorul agricol în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - termen: 13 februarie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - termen: 15 decembrie 2017)
retrimis comisiei competente: IMCO

Aviz juridic - Politica de confidențialitate