Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή ECON

- Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολογία των οχημάτων (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: ENVI, ECON

- Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: ECON, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Νοεμβρίου 2017)

- Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: ECON, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου