Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 november 2017 - Straatsburg

15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie ECON

- Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, met betrekking tot bepaalde regels inzake voertuigenbelasting (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN
advies: ENVI, ECON

- Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN
advies: ECON, ENVI (artikel 54 van het Reglement)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 8 november 2017)

- Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN
advies: ECON, ENVI (artikel 54 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid