Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg

15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor ECON

- Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa zdaňovania vozidiel (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI, ECON

- Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: ECON, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. novembra 2017)

- Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: ECON, ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia