Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Четвъртък, 16 ноември 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Петиции
 3.Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (одобрение) *** - Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (резолюция) (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Свобода на словото в Судан, и по-специално случаят на Мохамед Зин ал Абидин
  
4.2.Терористични нападения в Сомалия
  
4.3.Мадагаскар
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите
 7.Време за гласуване
  
7.1.Свобода на словото в Судан, и по-специално случаят на Мохамед Зин ал Абидин (гласуване)
  
7.2.Терористични нападения в Сомалия (гласуване)
  
7.3.Мадагаскар (гласуване)
  
7.4.Решение за започване на междуинституционални преговори: Установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) (гласуване)
  
7.5.Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (резолюция) (гласуване)
  
7.7.Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (гласуване)
  
7.8.Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. (гласуване)
  
7.9.Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда (ПИПООС) (гласуване)
  
7.10.Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Европейска година на туризма между ЕС и Китай през 2018 г. (разискване)
 13.Внесени документи
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 15.Решения относно някои документи
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (191 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от гласувания (107 kb) Резултати от поименно гласуване (1335 kb) 
 
Протокол (83 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (34 kb) Резултати от поименно гласуване (89 kb) 
 
Протокол (284 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (528 kb) Резултати от поименно гласуване (1476 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност