Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 16. november 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Andragender
 3.Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og New Zealand (godkendelse) *** - Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (beslutning) (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Ytringsfrihed i Sudan, navnlig hvad angår Mohamed Zine al-Abidine
  
4.2.Terrorangreb i Somalia
  
4.3.Madagaskar
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Udvalgenes sammensætning
 7.Afstemningstid
  
7.1.Ytringsfrihed i Sudan, navnlig hvad angår Mohamed Zine al-Abidine (afstemning)
  
7.2.Terrorangreb i Somalia (afstemning)
  
7.3.Madagaskar (afstemning)
  
7.4.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs (omarbejdning) (afstemning)
  
7.5.Partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og New Zealand (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.6.Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side (beslutning) (afstemning)
  
7.7.EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling (afstemning)
  
7.8.Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2016 (afstemning)
  
7.9.Revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR) (afstemning)
  
7.10.Bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Turistaftalen 2018 mellem EU og Kina (forhandling)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (166 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) Afstemningsresultater (96 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1335 kb) 
 
Protokol (78 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (34 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (85 kb) 
 
Protokol (262 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (506 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1454 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik