Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 16 november 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften
 3.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) *** - Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.De vrijheid van meningsuiting in Sudan, met name het geval van Mohamed Zine al-Abidine
  4.2.Terroristische aanslagen in Somalië
  4.3.Madagaskar
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Samenstelling commissies
 7.Stemmingen
  7.1.De vrijheid van meningsuiting in Sudan, met name het geval van Mohamed Zine al-Abidine (stemming)
  7.2.Terroristische aanslagen in Somalië (stemming)
  7.3.Madagaskar (stemming)
  7.4.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (stemming)
  7.5.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (stemming)
  7.7.De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (stemming)
  7.8.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 (stemming)
  7.9.Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) (stemming)
  7.10.De bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.2018: Jaar van het toerisme EU-China (debat)
 13.Ingekomen stukken
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (170 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de stemming (97 kb) Hoofdelijke stemming (1335 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (33 kb) Hoofdelijke stemming (91 kb) 
 
Notulen (263 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de stemming (511 kb) Hoofdelijke stemming (1457 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid