Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 16 listopada 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje
 3.Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) *** - Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
4.1.Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a
  
4.2.Ataki terrorystyczne w Somalii
  
4.3.Madagaskar
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Skład komisji
 7.Głosowanie
  
7.1.Wolność słowa w Sudanie, w szczególności sprawa Mohameda Zine'a El Abidine'a (głosowanie)
  
7.2.Ataki terrorystyczne w Somalii (głosowanie)
  
7.3.Madagaskar (głosowanie)
  
7.4.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (głosowanie)
  
7.5.Zawarcie Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Umowa o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią (rezolucja) (głosowanie)
  
7.7.Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (głosowanie)
  
7.8.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (głosowanie)
  
7.9.Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (głosowanie)
  
7.10.Zwalczanie nierówności jako czynnik sprzyjający tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.2018 - Rok turystyki UE-Chiny (debata)
 13.Składanie dokumentów
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (169 kb) Lista obecności (58 kb) Wyniki głosowania (97 kb) Wyniki głosowań imiennych (1335 kb) 
 
Protokół (79 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (32 kb) Wyniki głosowań imiennych (77 kb) 
 
Protokół (281 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (509 kb) Wyniki głosowań imiennych (1451 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności