Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 16. novembra 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Petície
 3.Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) *** - Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
4.1.Sloboda prejavu v Sudáne, najmä prípad Mohameda Zine EL Abidineho
  
4.2.Teroristické útoky v Somálsku
  
4.3.Madagaskar
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Zloženie výborov
 7.Hlasovanie
  
7.1.Sloboda prejavu v Sudáne, najmä prípad Muhammada Zína al-Ábidína (hlasovanie)
  
7.2.Teroristické útoky v Somálsku (hlasovanie)
  
7.3.Madagaskar (hlasovanie)
  
7.4.Rozhodnutie začať medziinštitucionálne rokovania: Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (hlasovanie)
  
7.5.Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (súhlas) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom (uznesenie) (hlasovanie)
  
7.7.Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (hlasovanie)
  
7.8.Činnosť európskeho ombudsmana za rok 2016 (hlasovanie)
  
7.9.Preskúmanie vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia (hlasovanie)
  
7.10.Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Rok 2018 ako rok cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (166 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledky hlasovania (96 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1335 kb) 
 
Zápisnica (80 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (33 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (87 kb) 
 
Zápisnica (261 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (517 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1461 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia