Seznam 
Zápis
PDF 259kWORD 80k
Čtvrtek, 16. listopadu 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Petice
 3.Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas) *** – Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení) (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína
  4.2.Teroristické útoky v Somálsku
  4.3.Madagaskar
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Členství ve výborech
 7.Hlasování
  7.1.Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína (hlasování)
  7.2.Teroristické útoky v Somálsku (hlasování)
  7.3.Madagaskar (hlasování)
  7.4.Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (hlasování)
  7.5.Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení) (hlasování)
  7.7.Strategie EU-Afrika: urychlení rozvoje (hlasování)
  7.8.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 (hlasování)
  7.9.Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR) (hlasování)
  7.10.Boj proti nerovnostem jakožto nástroj k podpoře tvorby pracovních míst a růstu (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Rok 2018 jako rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou (rozprava)
 13.Předložení dokumentů
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 9. listopadu 2017

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 0964/2017); (*) (č. 0965/2017); Gilberto Grassi (č. 0966/2017); (*) (č. 0967/2017); Rosario Martín García (č. 0968/2017); Andreu Llovera Jané (č. 0969/2017); Nuria Corominas (č. 0970/2017); (*) (č. 0971/2017); (*) (č. 0972/2017); (*) (č. 0973/2017); (*) (č. 0974/2017); Joan Raventós Hill (č. 0975/2017); Cecilia Puyol (č. 0976/2017); (*) (č. 0977/2017); (*) (č. 0978/2017); Michalis Angelopoulos (č. 0979/2017); (*) (č. 0980/2017); Ismael Antonio López Pérez (č. 0981/2017); Antoni Hortal i Martínez (č. 0982/2017); Agustí Bartrina (č. 0983/2017); (*) (č. 0984/2017); Ciaran Brady (č. 0985/2017); (*) (č. 0986/2017); Xavier Llorca i Prous (č. 0987/2017); (*) (č. 0988/2017); (*) (č. 0989/2017); (*) (č. 0990/2017); (*) (č. 0991/2017); (*) (č. 0992/2017); Haissam Malas (č. 0993/2017); André Rebentisch (č. 0994/2017); (*) (č. 0995/2017); (*) (č. 0996/2017); Paul Wood (č. 0997/2017); Bojan Barišič (č. 0998/2017); Ismael Antonio López Pérez (č. 0999/2017); (*) (č. 1000/2017); Josef Michael Erhard (č. 1001/2017); Pierre-michel March (č. 1002/2017); Holger Söder (č. 1003/2017); (*) (č. 1004/2017); (*) (č. 1005/2017); Iordache Petre-Cătălin (č. 1006/2017); Ana María Mestre Bertrán (č. 1007/2017); Max Vives-Fierro Planas (č. 1008/2017); (*) (č. 1009/2017); (*) (č. 1010/2017); Petre Flueraș (č. 1011/2017); Oliver Powalla (č. 1012/2017); Mihai Ionuț Petre (č. 1013/2017); (*) (č. 1014/2017); David Norris (č. 1015/2017); (*) (č. 1016/2017); (*) (č. 1017/2017); Szigeti László (č. 1018/2017); (*) (č. 1019/2017); (*) (č. 1020/2017); (*) (č. 1021/2017); Jens Genzer (č. 1022/2017); José Manuel Martín Álvarez (č. 1023/2017); Gabriel López Vega (č. 1024/2017); Zsák Ferenc Tibor (č. 1025/2017); (*) (č. 1026/2017); (*) (č. 1027/2017); (*) (č. 1028/2017); (*) (č. 1029/2017); Ismael Antonio López Pérez (č. 1030/2017); (*) (č. 1031/2017); (*) (č. 1032/2017); (*) (č. 1033/2017); (*) (č. 1034/2017); Mariano Nicolás Gil (č. 1035/2017); (*) (č. 1036/2017); (*) (č. 1037/2017); Vicente Portes Alemany (č. 1038/2017); Jürgen Meuth (č. 1039/2017); Santiago Xavier Espinosa Rosero (č. 1040/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (č. 1041/2017); Adriano Galante Sánchez (č. 1042/2017); (*) (č. 1043/2017); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (č. 1044/2017).


3. Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas) *** – Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení) (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé jménem Unie [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé jménem Unie [2017/2050(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock uvedl doporučení a zprávu.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Traian Ungureanu za skupinu PPE, Andi Cristea za skupinu S&D, David Campbell Bannerman za skupinu ECR, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula a Francisco Assis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupili: Phil Hogan a Charles Tannock.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 a bod 7.6 zápisu ze dne 16.11.2017.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 15.11.2017.)


4.1. Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína

Návrhy usnesení B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Lars Adaktusson za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Pavel Svoboda, Julie Ward a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Michaela Šojdrová a Carlos Iturgaiz.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 16.11.2017.


4.2. Teroristické útoky v Somálsku

Návrh usnesení B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 a B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans a Joachim Zeller uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan a Notis Marias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Krzysztof Hetman.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

Návrhy usnesení B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 a B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Boris Zala za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Dominique Bilde za skupinu ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 16.11.2017.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:36.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:00.

Vystoupili:

- William (The Earl of) Dartmouth (předsedající poslanci odebrala slovo, protože se nejednalo o procesní námitku),

- Steven Woolfe k humanitární situaci v Jemenu a s žádostí, aby byl zřízen vyšetřovací výbor ve věci odpovědnosti Saudské Arábie za zhoršení této krize,

- Dimitrios Papadimoulis k záplavám v Řecku, které si vyžádaly nejméně 15 obětí, a s přáním, aby Parlament a Evropská unie vyjádřily solidaritu rodinám obětí (předsedající připomněla, že Parlament je vždy solidární s oběťmi přírodních katastrof),

- Werner Langen k problémům spojeným s přímým přenosem rozpravy o právním státě na Maltě, která se konala v úterý odpoledne, na Maltě (viz bod 11 zápisu ze dne 14.11.2017).


6. Členství ve výborech

Parlament na žádost skupiny GUE/NGL schválil toto jmenování:

výbor ECON: Martin Schirdewan


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Svoboda projevu v Súdánu, zejména případ Muhammada Zajna al-Ábidína (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0634/2017

(nahrazující B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 a B8-0642/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere a Ivana Maletić za skupinu PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Soraya Post za skupinu S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0443)

(Návrhy usnesení B8-0637/2017 a B8-0638/2017 se neberou v potaz.)


7.2. Teroristické útoky v Somálsku (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 a B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0600/2017

(nahrazující B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 a B8-0635/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić a Cristian Dan Preda za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski a Angel Dzhambazki za skupinu ECR,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Maria Heubuch a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Piernicola Pedicini.

přijat (P8_TA(2017)0444)

(Návrh usnesení B8-0631/2017 se nebere v potaz.)


7.3. Madagaskar (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 a B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-641/2017

(nahrazující B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 a B8-0647/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere a Ivana Maletić za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Boris Zala za skupinu S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki a Angel Dzhambazki za skupinu ECR,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL,

—   Jordi Solé a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao a Isabella Adinolf, za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2017)0445)


7.4. Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

João Pimenta Lopes, aby protestoval proti skutečnosti, že text, o kterém se má hlasovat, je k dispozici pouze v jednom jazyce (předsedající oznámila, že hlasování se týká pouze rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání) a Cecilia Wikström (zpravodajka).


7.5. Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé jménem Unie [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0327/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0446)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.6. Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé jménem Unie [2017/2050(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0333/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0447)


7.7. Strategie EU-Afrika: urychlení rozvoje (hlasování)

Zpráva ke strategii EU-Afrika: urychlení rozvoje [2017/2083(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0448)


7.8. Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 [2017/2126(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0449)


7.9. Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR) (hlasování)

Návrh usnesení B8-0590/2017 (2017/2705(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0450)


7.10. Boj proti nerovnostem jakožto nástroj k podpoře tvorby pracovních míst a růstu (hlasování)

Zpráva o boji proti nerovnostem jakožto nástroji k podpoře tvorby pracovních míst a růstu [2016/2269(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Javi López (A8-0340/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0451)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Charles Tannock - A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan a Seán Kelly

zpráva Charles Tannock - A8-0333/2017
Jasenko Selimovic a Angel Dzhambazki

zpráva Maurice Ponga - A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki a Andrejs Mamikins

zpráva Marlene Mizzi - A8-0328/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Tomáš Zdechovský a Andrejs Mamikins

Návrh usnesení o přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

zpráva Javi López - A8-0340/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka a Maria Grapini.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:04.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:03.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Rok 2018 jako rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000071/2017), kterou pokládá Petra Kammerevert za výbor CULT Komisi: Rok 2018 jako rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

Michaela Šojdrová (zastupující autorku) rozvinula otázku.

Phil Hogan (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Yana Toom za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský a Jozo Radoš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Karol Karski.

Vystoupil Phil Hogan.

Rozprava skončila.


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.
Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, ITRE, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropských fondech dlouhodobých investic, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.
Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Částečná obměna členů Účetního dvora - švédský kandidát (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora - irský kandidát (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 652/2014 (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Morten Messerschmidt. Návrh usnesení o rozvoji diferencovaných a individualizovaných forem spolupráce (B8-0566/2017)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení označení „evropský region roku z hlediska udržitelného cestovního ruchu“ (B8-0583/2017)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o protipovodňové ochraně a prevenci (B8-0584/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nezákonném obchodu se psy v Evropské unii (B8-0585/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Návrh usnesení o evropské strategii na podporu produkce olivového oleje v zemích EU (B8-0586/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu obchodu s hormonem eCG a jeho dovozu (B8-0587/2017)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o krizi týkající se másla (B8-0588/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI


14. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o methanol (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - lhůta: 10. února 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích, počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - lhůta: 9. února 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - lhůta: 28. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o sorban vápenatý (E 203) (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - lhůta: 9. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoře EU v oblasti kontaminujících látek v krmivech a potravinách (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - lhůta: 28. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o 1-methyl-2-pyrrolidon (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - lhůta: 27. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 22 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - lhůta: 25. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard (IAS) 40 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - lhůta: 25. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - lhůta: 28. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání sladidel v jemném pečivu (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - lhůta: 9. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace mikrokrystalické celulosy (E 460(i)) (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - lhůta: 31. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - lhůta: 4. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlorpyrifosmethyl, cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, prohexadion a chlorid sodný v některých produktech a na jejich povrchu (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - lhůta: 28. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví hodnoty pro klasifikace monitorovacích systémů členských států vyplývající z mezikalibračního porovnání a kterým se ruší rozhodnutí 2013/480/EU (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - lhůta: 27. ledna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř EU pro přenosné spongiformní encefalopatie (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - lhůta: 4. února 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o referenční laboratoř Evropské unie pro sledování virové a bakteriální kontaminace mlžů (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - lhůta: 4. února 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví zemědělství podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - lhůta: 13. února 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - lhůta: 15. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: IMCO


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor ECON

- Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o některá ustanovení o zdanění vozidel (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI, ECON

- Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: ECON, ENVI (článek 54 jednacího řádu)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. listopadu 2017)

- Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: ECON, ENVI (článek 54 jednacího řádu)


16. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 29. a 30. listopadu 2017.


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:47.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí