Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 254kWORD 79k
Torstai 16. marraskuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vetoomukset
 3.EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (hyväksyntä) *** - EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
4.1.Sananvapaus Sudanissa, erityisesti Mohamed Zine al-Abidinen tapaus
  
4.2.Terrori-iskut Somaliassa
  
4.3.Madagaskar
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Valiokuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  
7.1.Sananvapaus Sudanissa, erityisesti Mohamed Zine al-Abidinen tapaus (äänestys)
  
7.2.Terrori-iskut Somaliassa (äänestys)
  
7.3.Madagaskar (äänestys)
  
7.4.Toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös: Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistaminen (uudelleenlaadittu) (äänestys)
  
7.5.EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.6.EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
7.7.EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (äänestys)
  
7.8.Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 (äänestys)
  
7.9.Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (äänestys)
  
7.10.Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.EU:n ja Kiinan matkailun teemavuosi 2018 (keskustelu)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

9. marraskuuta 2017

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) (nro 0964/2017); (*) (nro 0965/2017); Gilberto Grassi (nro 0966/2017); (*) (nro 0967/2017); Rosario Martín García (nro 0968/2017); Andreu Llovera Jané (nro 0969/2017); Nuria Corominas (nro 0970/2017); (*) (nro 0971/2017); (*) (nro 0972/2017); (*) (nro 0973/2017); (*) (nro 0974/2017); Joan Raventós Hill (nro 0975/2017); Cecilia Puyol (nro 0976/2017); (*) (nro 0977/2017); (*) (nro 0978/2017); Michalis Angelopoulos (nro 0979/2017); (*) (nro 0980/2017); Ismael Antonio López Pérez (nro 0981/2017); Antoni Hortal i Martínez (nro 0982/2017); Agustí Bartrina (nro 0983/2017); (*) (nro 0984/2017); Ciaran Brady (nro 0985/2017); (*) (nro 0986/2017); Xavier Llorca i Prous (nro 0987/2017); (*) (nro 0988/2017); (*) (nro 0989/2017); (*) (nro 0990/2017); (*) (nro 0991/2017); (*) (nro 0992/2017); Haissam Malas (nro 0993/2017); André Rebentisch (nro 0994/2017); (*) (nro 0995/2017); (*) (nro 0996/2017); Paul Wood (nro 0997/2017); Bojan Barišič (nro 0998/2017); Ismael Antonio López Pérez (nro 0999/2017); (*) (nro 1000/2017); Josef Michael Erhard (nro 1001/2017); Pierre-michel March (nro 1002/2017); Holger Söder (nro 1003/2017); (*) (nro 1004/2017); (*) (nro 1005/2017); Iordache Petre-Cătălin (nro 1006/2017); Ana María Mestre Bertrán (nro 1007/2017); Max Vives-Fierro Planas (nro 1008/2017); (*) (nro 1009/2017); (*) (nro 1010/2017); Petre Flueraș (nro 1011/2017); Oliver Powalla (nro 1012/2017); Mihai Ionuț Petre (nro 1013/2017); (*) (nro 1014/2017); David Norris (nro 1015/2017); (*) (nro 1016/2017); (*) (nro 1017/2017); Szigeti László (nro 1018/2017); (*) (nro 1019/2017); (*) (nro 1020/2017); (*) (nro 1021/2017); Jens Genzer (nro 1022/2017); José Manuel Martín Álvarez (nro 1023/2017); Gabriel López Vega (nro 1024/2017); Zsák Ferenc Tibor (nro 1025/2017); (*) (nro 1026/2017); (*) (nro 1027/2017); (*) (nro 1028/2017); (*) (nro 1029/2017); Ismael Antonio López Pérez (nro 1030/2017); (*) (nro 1031/2017); (*) (nro 1032/2017); (*) (nro 1033/2017); (*) (nro 1034/2017); Mariano Nicolás Gil (nro 1035/2017); (*) (nro 1036/2017); (*) (nro 1037/2017); Vicente Portes Alemany (nro 1038/2017); Jürgen Meuth (nro 1039/2017); Santiago Xavier Espinosa Rosero (nro 1040/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (nro 1041/2017); Adriano Galante Sánchez (nro 1042/2017); (*) (nro 1043/2017); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (nro 1044/2017).


3. EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (hyväksyntä) *** - EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2017/2050(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock esitteli suosituksen ja mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Traian Ungureanu PPE-ryhmän puolesta, Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias ja Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Charles Tannock.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2017, kohta 7.5 ja kohta 7.6.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 15.11.2017, kohta 3).


4.1. Sananvapaus Sudanissa, erityisesti Mohamed Zine al-Abidinen tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 ja B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart ja Tunne Kelam esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Pavel Svoboda, Julie Ward ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Michaela Šojdrová ja Carlos Iturgaiz.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2017, kohta 7.1.


4.2. Terrori-iskut Somaliassa

Päätöslauselmaesitys B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 ja B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans ja Joachim Zeller esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan ja Notis Marias.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2017, kohta 7.2.


4.3. Madagaskar

Päätöslauselmaesitykset B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 ja B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Boris Zala S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2017, kohta 7.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.36.)


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.

Puheenvuorot:

- William (The Earl of) Dartmouth (puhemies keskeytti hänet, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro)

- Steven Woolfe Jemenin humanitaarisesta tilanteesta; hän pyysi, että perustetaan valiokunta, joka tutkisi Saudi-Arabian vastuuta tämän kriisin kärjistymisessä

- Dimitrios Papadimoulis Kreikan tulvista, joissa ainakin 15 ihmistä on saanut surmansa; hän toivoi, että parlamentti ja Euroopan unioni ilmaisisivat myötätuntonsa uhrien perheille (puhemies muistutti, että parlamentti osoittaa aina myötätuntoa katastrofien uhreille)

- Werner Langen ongelmista, joita oli esiintynyt oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla tiistai-iltapäivällä käydyn keskustelun suorassa lähetyksessä Maltalla (ks. istunnon pöytäkirja 14.11.2017, kohta 11).


6. Valiokuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti GUE/NGL-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

ECON-valiokunta: Martin Schirdewan.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Sananvapaus Sudanissa, erityisesti Mohamed Zine al-Abidinen tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 ja B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0634/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 ja B8-0642/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0443)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0637/2017 ja B8-0638/2017 raukesivat.)


7.2. Terrori-iskut Somaliassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 ja B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0600/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 ja B8-0635/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić ja Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Maria Heubuch ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Piernicola Pedicini.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0444)

(Päätöslauselmaesitys B8-0631/2017 raukesi.)


7.3. Madagaskar (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 ja B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-641/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 ja B8-0647/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez ja Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jordi Solé ja Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0445)


7.4. Toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös: Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistaminen (uudelleenlaadittu) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016 - 2016/0133(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

TOIMIELINTEN VÄLISTEN NEUVOTTELUJEN ALOITTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

João Pimenta Lopes, arvosteli sitä, että teksti, josta äänestys toimitetaan, on saatavilla vain yhdellä kielellä (puhemies ilmoitti, että äänestys koskee vain päätöstä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut), ja Cecilia Wikström (esittelijä).


7.5. EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0327/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0446)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.6. EU:n ja Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2017/2050(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0333/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0447)


7.7. EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (äänestys)

Mietintö EU:n Afrikka-strategiasta: kehityksen vauhdittaminen [2017/2083(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0448)


7.8. Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2016 (äänestys)

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2016 [2017/2126(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0449)


7.9. Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0590/2017 (2017/2705(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0450)


7.10. Eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (äänestys)

Mietintö eriarvoisuuden torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä [2016/2269(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Javi López (A8-0340/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0451)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus Charles Tannock - A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Mietintö Charles Tannock - A8-0333/2017
Jasenko Selimovic ja Angel Dzhambazki

Mietintö Maurice Ponga - A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki ja Andrejs Mamikins

Mietintö Marlene Mizzi - A8-0328/2017
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Tomáš Zdechovský ja Andrejs Mamikins

Päätöslauselmaesitys EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnista (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

Mietintö Javi López - A8-0340/2017
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka ja Maria Grapini.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.04.)


Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.03.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. EU:n ja Kiinan matkailun teemavuosi 2018 (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000071/2017) – Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ja Kiinan matkailun teemavuosi 2018 (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

Michaela Šojdrová (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Phil Hogan (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, ALDE-ryhmän puolesta Yana Toom, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Verts/ALE-ryhmän puolesta Molly Scott Cato, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský ja Jozo Radoš.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Karol Karski.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

DEVE, ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Brasiliassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Brasiliassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuudesta sekä Moldovassa vilja-, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Moldovassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuudesta (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Ruotsin ehdokas (14085/2017 - C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Irlannin ehdokas (14272/2017 - C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013 ja (EU) N:o 652/2014 muuttamisesta (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Morten Messerschmidt. Päätöslauselmaesitys eriytettyjen ja à la carte -yhteistyömuotojen kehittämisestä (B8-0566/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

JURI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ”Euroopan kestävän matkailun alueen” nimeämisestä vuosittain (B8-0583/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys tulvien torjunnasta ja ennaltaehkäisemisestä (B8-0584/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys koirien laittomasta kaupasta Euroopan unionissa (B8-0585/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin strategiasta EU-maiden oliiviöljytuotannon tukemiseksi (B8-0586/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys eCG-hormonin kaupan ja tuonnin kieltämisestä (B8-0587/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys voikriisistä (B8-0588/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI


14. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta metanolin osalta (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - määräaika: 10. helmikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse glysidyylirasvahappoestereiden enimmäismäärästä kasvirasvoissa ja -öljyissä, äidinmaidonkorvikkeissa, vieroitusvalmisteissa sekä imeväisten ja pikkulasten lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa erityisruokavaliovalmisteissa (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - määräaika: 9. helmikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - määräaika: 28. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta kalsiumsorbaatin (E 203) osalta (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - määräaika: 9. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rehuissa ja elintarvikkeissa olevia vierasaineita käsittelevistä EU:n vertailulaboratorioista (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - määräaika: 28. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta 1-metyyli-2-pyrrolidonin osalta (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - määräaika: 27. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 22 osalta (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - määräaika: 25. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 40 osalta (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - määräaika: 25. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus bisfenoli A:n käytöstä elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvissa lakoissa ja pinnoitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kyseisen aineen käytöstä muovisissa elintarvikepakkausmateriaaleissa (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - määräaika: 28. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta konditoriatuotteissa käytettävien makeutusaineiden osalta (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - määräaika: 9. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta mikrokiteisen selluloosan (E 460 (i)) eritelmien osalta (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - määräaika: 31. joulukuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - määräaika: 4. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ametoktradiinin, klorpyrifossimetyylin, syprokonatsolin, difenokonatsolin, fluatsinamin, flutriafolin, proheksadionin ja natriumkloridin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - määräaika: 28. joulukuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisesti jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokitteluille interkalibrointimenettelyn tuloksena määriteltyjen arvojen vahvistamisesta ja päätöksen 2013/480/EU kumoamisesta (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - määräaika: 27. tammikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 muuttamisesta tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osalta (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - määräaika: 4. helmikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa harjoittavan Euroopan unionin vertailulaboratorion osalta (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - määräaika: 4. helmikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta alakohtaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta maatalousalalla (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - määräaika: 13. helmikuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - määräaika: 15. joulukuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

ECON-valiokunta

- Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä tiettyjen ajoneuvojen verotusta koskevien säännösten osalta (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ENVI, ECON

- Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ECON, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 8. marraskuuta 2017)

- Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ECON, ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)


16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


17. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 29. ja 30. marraskuuta 2017.


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.47.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö