Index 
Jegyzőkönyv
PDF 262kWORD 78k
2017. november 16., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Petíciók
 3.EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (egyetértés) *** – EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (állásfoglalás) (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
4.1.A véleménynyilvánítás szabadsága Szudánban, különös tekintettel Mohamed Zine El Abidine ügyére
  
4.2.Terrorista támadások Szomáliában
  
4.3.Madagaszkár
 5.Az ülés folytatása
 6.A bizottságok tagjai
 7.Szavazások órája
  
7.1.A véleménynyilvánítás szabadsága Szudánban, különös tekintettel Mohamed Zine El Abidine ügyére (szavazás)
  
7.2.Terrorista támadások Szomáliában (szavazás)
  
7.3.Madagaszkár (szavazás)
  
7.4.Határozat intézményközi tárgyalások indításáról: Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapítása (átdolgozás) (szavazás)
  
7.5.EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.6.EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (állásfoglalás) (szavazás)
  
7.7.Az EU–Afrika-stratégia: a fejlődés fellendítése (szavazás)
  
7.8.Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége (szavazás)
  
7.9.A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata (szavazás)
  
7.10.Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem mint a munkahelyteremtést és a növekedést ösztönző eszköz (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.2018, az EU és Kína közötti idegenforgalom éve (vita)
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 15.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontja
 18.Az ülés berekesztése
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2017. november 9

(*) titkos név

(*) (0964/2017); (*) (0965/2017); Gilberto Grassi (0966/2017); (*) (0967/2017); Rosario Martín García (0968/2017); Andreu Llovera Jané (0969/2017); Nuria Corominas (0970/2017); (*) (0971/2017); (*) (0972/2017); (*) (0973/2017); (*) (0974/2017); Joan Raventós Hill (0975/2017); Cecilia Puyol (0976/2017); (*) (0977/2017); (*) (0978/2017); Michalis Angelopoulos (0979/2017); (*) (0980/2017); Ismael Antonio López Pérez (0981/2017); Antoni Hortal i Martínez (0982/2017); Agustí Bartrina (0983/2017); (*) (0984/2017); Ciaran Brady (0985/2017); (*) (0986/2017); Xavier Llorca i Prous (0987/2017); (*) (0988/2017); (*) (0989/2017); (*) (0990/2017); (*) (0991/2017); (*) (0992/2017); Haissam Malas (0993/2017); André Rebentisch (0994/2017); (*) (0995/2017); (*) (0996/2017); Paul Wood (0997/2017); Bojan Barišič (0998/2017); Ismael Antonio López Pérez (0999/2017); (*) (1000/2017); Josef Michael Erhard (1001/2017); Pierre-Michel March (1002/2017); Holger Söder (1003/2017); (*) (1004/2017); (*) (1005/2017); Iordache Petre-Cătălin (1006/2017); Ana María Mestre Bertrán (1007/2017); Max Vives-Fierro Planas (1008/2017); (*) (1009/2017); (*) (1010/2017); Petre Flueraș (1011/2017); Oliver Powalla (1012/2017); Mihai Ionuț Petre (1013/2017); (*) (1014/2017); David Norris (1015/2017); (*) (1016/2017); (*) (1017/2017); Szigeti László (1018/2017); (*) (1019/2017); (*) (1020/2017); (*) (1021/2017); Jens Genzer (1022/2017); José Manuel Martín Álvarez (1023/2017); Gabriel López Vega (1024/2017); Zsák Ferenc Tibor (1025/2017); (*) (1026/2017); (*) (1027/2017); (*) (1028/2017); (*) (1029/2017); Ismael Antonio López Pérez (1030/2017); (*) (1031/2017); (*) (1032/2017); (*) (1033/2017); (*) (1034/2017); Mariano Nicolás Gil (1035/2017); (*) (1036/2017); (*) (1037/2017); Vicente Portes Alemany (1038/2017); Jürgen Meuth (1039/2017); Santiago Xavier Espinosa Rosero (1040/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (1041/2017); Adriano Galante Sánchez (1042/2017); (*) (1043/2017); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (1044/2017).


3. EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (egyetértés) *** – EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (állásfoglalás) (vita)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2017/2050(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock előterjeszti az ajánlást és a jelentést.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Traian Ungureanu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andi Cristea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, David Campbell Bannerman, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula és Francisco Assis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Phil Hogan és Charles Tannock.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.16-i jegyzőkönyv, 7.5. és 7.6. pont.


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2017.11.15-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


4.1. A véleménynyilvánítás szabadsága Szudánban, különös tekintettel Mohamed Zine El Abidine ügyére

Állásfoglalási indítványok B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 és B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart és Tunne Kelam előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Lars Adaktusson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Pavel Svoboda, Julie Ward és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Michaela Šojdrová és Carlos Iturgaiz.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.16-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


4.2. Terrorista támadások Szomáliában

Állásfoglalási indítvány B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 és B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans és Joachim Zeller előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan és Notis Marias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.16-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


4.3. Madagaszkár

Állásfoglalási indítványok B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 és B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Nicola Caputo.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.16-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

(Az ülést 11.36-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.00-kor folytatódik.

Felszólal::

- William (The Earl of) Dartmouth (az elnök megvonja tőle a szót, mivel nem az eljárási szabályzatra emlékeztetett),

- Steven Woolfe a jemeni emberi jogi helyzetről, és kéri egy vizsgálóbizottság létrehozását, melynek feladata Szaúd-Arábia e válság súlyosbodásában való felelősségének vizsgálata,

- Dimitrios Papadimoulis a legalább 15 ember halálát okozó görögországi áradásokról, és szeretné, ha a Parlament és az Európai Unió szolidaritásukról biztosítanák az áldozatok családtagjait (az elnök emlékeztet, hogy a Parlament mindig szolidáris az emberi katasztrófák áldozataival),

- Werner Langen a jogállamiság máltai helyzetéről kedd délután folytatott vita máltai élő közvetítésének problémáiról (lásd a 2017.11.14-i jegyzőkönyv 11. pontját).


6. A bizottságok tagjai

A Parlament a GUE/NGL képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

ECON bizottság: Martin Schirdewan


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A véleménynyilvánítás szabadsága Szudánban, különös tekintettel Mohamed Zine El Abidine ügyére (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 és B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0634/2017

(amely a B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 és B8-0642/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere és Ivana Maletić, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga és Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas és Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0443)

(A B8-0637/2017 és B8-0638/2017 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


7.2. Terrorista támadások Szomáliában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 és B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0600/2017

(amely a B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 és B8-0635/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić és Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Cécile Kashetu Kyenge, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Maria Heubuch és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Piernicola Pedicini.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0444)

(A B8-0631/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.3. Madagaszkár (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 és B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-641/2017

(amely a B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 és B8-0647/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere és Ivana Maletić, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Boris Zala, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez és Xabier Benito Ziluaga, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Jordi Solé és Maria Heubuch, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0445)


7.4. Határozat intézményközi tárgyalások indításáról: Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapítása (átdolgozás) (szavazás)

Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapítása (átdolgozás) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT

Jóváhagyva.

Felszólalások

João Pimenta Lopes, aki tiltakozik az ellen, hogy a szavazásra benyújtott szöveg csak egyetlen nyelven elérhető (az elnök jelzi, hogy csak az intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról szavaznak) és Cecilia Wikström (előadó).


7.5. EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A8-0327/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0446)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.6. EU–Új-Zéland partnerségi megállapodás a kapcsolatokról és az együttműködésről (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2017/2050(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A8-0333/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0447)


7.7. Az EU–Afrika-stratégia: a fejlődés fellendítése (szavazás)

Jelentés az EU–Afrika-stratégiáról: a fejlődés fellendítése [2017/2083(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0448)


7.8. Az európai ombudsman 2016. évi tevékenysége (szavazás)

Jelentés az európai ombudsman 2016. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről [2017/2126(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0449)


7.9. A környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0590/2017 (2017/2705(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0450)


7.10. Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem mint a munkahelyteremtést és a növekedést ösztönző eszköz (szavazás)

Jelentés az egyenlőtlenségek elleni küzdelemről mint a munkahelyteremtést és a növekedést ösztönző eszközről [2016/2269(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Javi López (A8-0340/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0451)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Charles Tannock-ajánlás – A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan és Seán Kelly

Charles Tannock-jelentés – A8-0333/2017
Jasenko Selimovic és Angel Dzhambazki

Maurice Ponga-jelentés – A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki és Andrejs Mamikins

Marlene Mizzi-jelentés – A8-0328/2017
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Tomáš Zdechovský és Andrejs Mamikins

Állásfoglalási indítvány a környezetvédelmi politikák végrehajtásának uniós felülvizsgálatáról (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

Javi López-jelentés – A8-0340/2017
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka és Maria Grapini.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.04-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.03-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. 2018, az EU és Kína közötti idegenforgalom éve (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000071/2017), felteszi: Petra Kammerevert, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: 2018, az EU és Kína közötti idegenforgalom éve (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

Michaela Šojdrová (a szerző helyettese) kifejti a kérdést.

Phil Hogan (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Yana Toom, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský és Jozo Radoš.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Karol Karski.

Felszólal: Phil Hogan.

A vitát berekesztik.


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.
A Szerződés 304. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

DEVE, ITRE, JURI

- Javaslat az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet; az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet; az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet; az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet; az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet; a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet; az európai hosszú távú befektetési alapról szóló (EU) 2015/760 rendelet; a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet; valamint az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))
A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök fakultatív módon konzultál az Európai Központi Bankkal.
A Szerződés 304. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazíliában termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovában a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovában termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

AGRI

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – SE jelölt (14085/2017 - C8-0401/2017 – 2017/0819(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – IE jelölt (14272/2017 - C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- Javaslat az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre. (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

utalva

illetékes:

AGRI

2) a képviselők állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Morten Messerschmidt. Állásfoglalási indítvány az együttműködés differenciált és „à la carte” formáinak kidolgozásáról (B8-0566/2017)

utalva

illetékes:

AFCO

vélemény:

JURI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány „Az év fenntartható idegenforgalmának európai régiója“ program létrehozásáról (B8-0583/2017)

utalva

illetékes:

TRAN

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány az árvízvédelemről és -megelőzésről (B8-0584/2017)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a kutyák Európai Unióban zajló illegális kereskedelméről (B8-0585/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Állásfoglalási indítvány az olívaolaj termelésére a tagállamokban nyújtott támogatásra irányuló uniós politikáról (B8-0586/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az eCG hormon forgalmazásának és importálásának betiltásáról (B8-0587/2017)

utalva

illetékes:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a vajválságról (B8-0588/2017)

utalva

illetékes:

AGRI


14. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a metanol tekintetében történő módosításáról (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - határidő: 2018. február 10)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a növényi olajokban és zsírokban, az anyatej-helyettesítő tápszerekben, az anyatej-kiegészítő tápszerekben és a csecsemők és kisgyermekek számára készített, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekben található glicidil-zsírsavészterek felső határértékeinek tekintetében történő módosításáról (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - határidő: 2018. február 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - határidő: 2018. január 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU bizottsági rendelet mellékletének a kalcium-szorbát (E 203) tekintetében történő módosításáról (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - határidő: 2018. január 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a takarmányokban és az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagokat vizsgáló uniós referencialaboratóriumok kijelölése tekintetében történő módosításáról (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - határidő: 2018. január 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az 1-metil-2-pirrolidon tekintetében történő módosításáról (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - határidő: 2018. január 27)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 22 értelmezése tekintetében történő módosításáról (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - határidő: 2018. január 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 40 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - határidő: 2018. január 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a biszfenol-A-nak az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő lakkokban és bevonatokban való felhasználásáról, valamint a 10/2011/EU rendeletnek a szóban forgó anyagnak az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban való használata tekintetében történő módosításáról (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - határidő: 2018. január 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az édesítőszerek finompékárukban való használata tekintetében történő módosításáról (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - határidő: 2018. január 9.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének a mikrokristályos cellulóz (E460(i)) specifikációi tekintetében történő módosításáról (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - határidő: 2017. december 31.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendelet módosításáról (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - határidő: 2018. január 4.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található ametoktradin, klórpirifosz-metil, ciprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, prohexadion és nátrium-klorid maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - határidő: 2017. december 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállami megfigyelési rendszerek osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról és a 2013/480/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - határidő: 2018. január 27.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakat vizsgáló uniós referencialaboratórium tekintetében történő módosításáról (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - határidő: 2018. február 4.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének a kagylók vírusos és bakteriális fertőzését ellenőrző uniós referencialaboratórium tekintetében történő módosításáról (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - határidő: 2018. február 4.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében a mezőgazdasági ágazatban alkalmazandó bevált környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciakövetelményeket megállapító ágazati referenciadokumentumról (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - határidő: 2018. február 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - határidő: 2017. december 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO


15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

ECON bizottság

- A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak a gépjárművek adóztatására vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN
vélemény: ENVI, ECON

- A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN
vélemény: ECON, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. november 8-i határozatát követően.)

- A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN
vélemény: ECON, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. november 29. és 30.


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.47-kor berekesztik.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Żółtek

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat