Indekss 
Protokols
PDF 258kWORD 79k
Ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Lūgumraksti
 3.*** - Partnerattiecību nolīgums par attiecībām un sadarbību starp ES un Jaunzēlandi (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  4.1.Vārda brīvība Sudānā, jo īpaši Mohamed Zine al-Abidine lieta
  4.2.Teroristu uzbrukumi Somālijā
  4.3.Madagaskara
 5.Sēdes atsākšana
 6.Komiteju sastāvs
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Vārda brīvība Sudānā, jo īpaši Mohamed Zine al-Abidine lieta (balsošana)
  7.2.Teroristu uzbrukumi Somālijā (balsošana)
  7.3.Madagaskara (balsošana)
  7.4.Lēmums sākt iestāžu sarunas: kritēriju un mehānismu paredzēšana, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) (balsošana)
  7.5.Partnerattiecību nolīgums par attiecībām un sadarbību starp ES un Jaunzēlandi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.6.Partnerattiecību nolīgums par attiecībām un sadarbību starp ES un Jaunzēlandi (balsošana)
  7.7.ES un Āfrikas kopējā stratēģija: stimuls attīstībai (balsošana)
  7.8.Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā (balsošana)
  7.9.Vides politikas īstenošanas pārskats (balsošana)
  7.10.Nevienlīdzības apkarošana kā instruments darbvietu radīšanas un izaugsmes stimulēšanai (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.2018. gads — ES un Ķīnas tūrisma gads (debates)
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sēdes slēgšana
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2017. gada 9. novembris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 0964/2017); (*) (Nr. 0965/2017); Gilberto Grassi (Nr. 0966/2017); (*) (Nr. 0967/2017); Rosario Martín García (Nr. 0968/2017); Andreu Llovera Jané (Nr. 0969/2017); Nuria Corominas (Nr. 0970/2017); (*) (Nr. 0971/2017); (*) (Nr. 0972/2017); (*) (Nr. 0973/2017); (*) (Nr. 0974/2017); Joan Raventós Hill (Nr. 0975/2017); Cecilia Puyol (Nr. 0976/2017); (*) (Nr. 0977/2017); (*) (Nr. 0978/2017); Michalis Angelopoulos (Nr. 0979/2017); (*) (Nr. 0980/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0981/2017); Antoni Hortal i Martínez (Nr. 0982/2017); Agustí Bartrina (Nr. 0983/2017); (*) (Nr. 0984/2017); Ciaran Brady (Nr. 0985/2017); (*) (Nr. 0986/2017); Xavier Llorca i Prous (Nr. 0987/2017); (*) (Nr. 0988/2017); (*) (Nr. 0989/2017); (*) (Nr. 0990/2017); (*) (Nr. 0991/2017); (*) (Nr. 0992/2017); Haissam Malas (Nr. 0993/2017); André Rebentisch (Nr. 0994/2017); (*) (Nr. 0995/2017); (*) (Nr. 0996/2017); Paul Wood (Nr. 0997/2017); Bojan Barišič (Nr. 0998/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0999/2017); (*) (Nr. 1000/2017); Josef Michael Erhard (Nr. 1001/2017); Pierre-michel March (Nr. 1002/2017); Holger Söder (Nr. 1003/2017); (*) (Nr. 1004/2017); (*) (Nr. 1005/2017); Iordache Petre-Cătălin (Nr. 1006/2017); Ana María Mestre Bertrán (Nr. 1007/2017); Max Vives-Fierro Planas (Nr. 1008/2017); (*) (Nr. 1009/2017); (*) (Nr. 1010/2017); Petre Flueraș (Nr. 1011/2017); Oliver Powalla (Nr. 1012/2017); Mihai Ionuț Petre (Nr. 1013/2017); (*) (Nr. 1014/2017); David Norris (Nr. 1015/2017); (*) (Nr. 1016/2017); (*) (Nr. 1017/2017); Szigeti László (Nr. 1018/2017); (*) (Nr. 1019/2017); (*) (Nr. 1020/2017); (*) (Nr. 1021/2017); Jens Genzer (Nr. 1022/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 1023/2017); Gabriel López Vega (Nr. 1024/2017); Zsák Ferenc Tibor (Nr. 1025/2017); (*) (Nr. 1026/2017); (*) (Nr. 1027/2017); (*) (Nr. 1028/2017); (*) (Nr. 1029/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 1030/2017); (*) (Nr. 1031/2017); (*) (Nr. 1032/2017); (*) (Nr. 1033/2017); (*) (Nr. 1034/2017); Mariano Nicolás Gil (Nr. 1035/2017); (*) (Nr. 1036/2017); (*) (Nr. 1037/2017); Vicente Portes Alemany (Nr. 1038/2017); Jürgen Meuth (Nr. 1039/2017); Santiago Xavier Espinosa Rosero (Nr. 1040/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (Nr. 1041/2017); Adriano Galante Sánchez (Nr. 1042/2017); (*) (Nr. 1043/2017); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (Nr. 1044/2017).


3. *** - Partnerattiecību nolīgums par attiecībām un sadarbību starp ES un Jaunzēlandi (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0327/2017).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par Partnerattiecību nolīguma par attiecībām un sadarbību noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses [2017/2050(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0333/2017).

Charles Tannock iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Traian Ungureanu PPE grupas vārdā, Andi Cristea S&D grupas vārdā, David Campbell Bannerman ECR grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula un Francisco Assis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Phil Hogan un Charles Tannock.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.11.2017. protokola 7.5. un 7.6.. punkts.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 15.11.2017. protokola 3. punkts.)


4.1. Vārda brīvība Sudānā, jo īpaši Mohamed Zine al-Abidine lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 un B8-0642/2017 (2017/2961(RSP)).

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart un Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Lars Adaktusson PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Pavel Svoboda, Julie Ward un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Michaela Šojdrová un Carlos Iturgaiz.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.11.2017. protokola 7.1. punkts.


4.2. Teroristu uzbrukumi Somālijā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 un B8-0635/2017 (2017/2962(RSP)).

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans un Joachim Zeller iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan un Notis Marias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.11.2017. protokola 7.2. punkts.


4.3. Madagaskara

Rezolūciju priekšlikumi B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 un B8-0647/2017 (2017/2963(RSP)).

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Boris Zala S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Nicola Caputo.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.11.2017. protokola 7.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.36.)


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.00.

Uzstājās:

- William (The Earl of) Dartmouth (sēdes vadītāja atņēma viņam vārdu, jo runa nebija par Reglamenta noteikumu atgādināšanu),

- Steven Woolfe – par stāvokli cilvēktiesību jomā Jemenā, pieprasot izveidot izmeklēšanas komiteju par Saūda Arābijas atbildību šīs krīzes saasināšanā,

- Dimitrios Papadimoulis – par plūdiem Grieķijā, kuri prasījuši vismaz 15 cilvēku dzīvību; viņš izteica vēlmi, lai Parlaments un Eiropas Savienība paustu solidaritāti bojā gājušo ģimenēm (sēdes vadītāja atgādināja, ka Parlaments vienmēr solidarizējas ar katastrofu upuriem),

- Werner Langen – par otrdien pēcpusdienā notikušo debašu par tiesiskumu Maltā tiešraides problēmām Maltā (sk. 14.11.2017. protokola 11.. punkts).


6. Komiteju sastāvs

Pēc GUE/NGL grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā:

ECON komiteja: Martin Schirdewan


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Vārda brīvība Sudānā, jo īpaši Mohamed Zine al-Abidine lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 un B8-0642/2017 (2017/2961(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0634/2017

(aizstāj B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 un B8-0642/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere un Ivana Maletić PPE grupas vārdā,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano un Soraya Post S&D grupas vārdā,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0443).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0637/2017 un B8-0638/2017 vairs nav spēkā.)


7.2. Teroristu uzbrukumi Somālijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 un B8-0635/2017 (2017/2962(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0600/2017

(aizstāj B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 un B8-0635/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić un Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Maria Heubuch un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Piernicola Pedicini.

Pieņemts (P8_TA(2017)0444).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0631/2017 vairs nav spēkā.)


7.3. Madagaskara (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 un B8-0647/2017 (2017/2963(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-641/2017

(aizstāj B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 un B8-0647/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere un Ivana Maletić PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Boris Zala S&D grupas vārdā,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā,

—   Jordi Solé un Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2017)0445).


7.4. Lēmums sākt iestāžu sarunas: kritēriju un mehānismu paredzēšana, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0345/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

João Pimenta Lopes – lai protestētu pret to, ka balsošanai iesniegtais teksts ir pieejams tikai vienā valodā (sēdes vadītāja norādīja, ka balsošana attiecas tikai uz lēmumu sākt iestāžu sarunas), un Cecilia Wikström (referente).


7.5. Partnerattiecību nolīgums par attiecībām un sadarbību starp ES un Jaunzēlandi *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0327/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0446).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.6. Partnerattiecību nolīgums par attiecībām un sadarbību starp ES un Jaunzēlandi (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par Partnerattiecību nolīguma par attiecībām un sadarbību noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses [2017/2050(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0333/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0447).


7.7. ES un Āfrikas kopējā stratēģija: stimuls attīstībai (balsošana)

Ziņojums par ES un Āfrikas kopējo stratēģiju: stimuls attīstībai [2017/2083(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Maurice Ponga (A8-0334/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0448).


7.8. Eiropas Ombuda darbība 2016. gadā (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2016. gadā [2017/2126(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Marlene Mizzi (A8-0328/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0449).


7.9. Vides politikas īstenošanas pārskats (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0590/2017 (2017/2705(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0450).


7.10. Nevienlīdzības apkarošana kā instruments darbvietu radīšanas un izaugsmes stimulēšanai (balsošana)

Ziņojums par nevienlīdzības apkarošanu kā instrumentu darbvietu radīšanas un izaugsmes stimulēšanai [2016/2269(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Javi López (A8-0340/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0451).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Charles Tannock ieteikums - A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan un Seán Kelly

Charles Tannock ziņojums - A8-0333/2017
Jasenko Selimovic un Angel Dzhambazki

Maurice Ponga ziņojums - A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki un Andrejs Mamikins

Marlene Mizzi ziņojums - A8-0328/2017
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Tomáš Zdechovský un Andrejs Mamikins

Rezolūcijas priekšlikums par Vides politikas īstenošanas pārskatu (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

Javi López ziņojums - A8-0340/2017
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka un Maria Grapini


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.04.)


SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.03.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. 2018. gads — ES un Ķīnas tūrisma gads (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000071/2017) un kuru uzdeva Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā Komisijai: 2018. gads - ES un Ķīnas Tūrisma gads (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017).

Michaela Šojdrová (aizstājot autori) izvērsa jautājumu.

Phil Hogan (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Yana Toom ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský un Jozo Radoš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Karol Karski.

Uzstājās Phil Hogan.

Debates tika slēgtas.


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)).
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.
Saskaņā ar Līguma 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

DEVE, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem, Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem, Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)).
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.
Saskaņā ar Līguma 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Lēmumu 2003/17/EK groza attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un attiecībā uz Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgumu, un attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un attiecībā uz Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Zviedrijas kandidāts (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Īrijas kandidāts (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 652/2014. (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

2. Deputātu iesniegti rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Morten Messerschmidt. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par diferencētu un brīvi variējamu sadarbības formu attīstīšanu (B8-0566/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

JURI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par apbalvojuma “Eiropas ilgtspējīga tūrisma gada reģions” ieviešanu (B8-0583/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plūdu kontroli un novēršanu (B8-0584/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nelikumīgu suņu tirdzniecību Eiropas Savienībā (B8-0585/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas stratēģiju atbalstam olīveļļas ražošanai ES valstīs (B8-0586/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zirgu gonadotrophinum chorionicum (eCG) hormona tirdzniecības un importa aizliegumu (B8-0587/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sviesta krīzi (B8-0588/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI


14. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz metanolu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D047602/02 - 2017/2965(RPS) – termiņš: 2018. gada 10. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz glicidila taukskābju esteru maksimāli pieļaujamo koncentrāciju augu eļļās un taukos, maisījumos zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kura paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem, groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (D048378/04 - 2017/2953(RPS) – termiņš: 2018. gada 9. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula par atteikumu atļaut pārtikas produktu veselīguma norādi, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu vai uz bērna attīstību un veselību (D050888/01 - 2017/2940(RPS) – termiņš: 2018. gada 28. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kalcija sorbātu (E 203) groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (D051559/03 - 2017/2954(RPS) – termiņš: 2018. gada 9. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz ES references laboratorijām dzīvnieku barības un pārtikas piesārņotāju jomā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu (D051590/06 - 2017/2941(RPS) – termiņš: 2018. gada 28. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 1-metil-2-pirolidonu groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D052862/02 - 2017/2938(RPS) – termiņš: 2018. gada 27. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 22. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D052864/01 - 2017/2929(RPS) – termiņš: 2018. gada 25. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.
Atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 40. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) – termiņš: 2018. gada 25. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.
Atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula par bisfenola A izmantošanu lakās un pārklājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un ar ko attiecībā uz minētās vielas izmantošanu saskarei ar pārtiku paredzētos plastmasas materiālos groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 (D052935/03 - 2017/2942(RPS) – termiņš: 2018. gada 28. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz saldinātājiem smalkajos miltu konditorejas izstrādājumos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D052936/02 - 2017/2955(RPS) – termiņš: 2018. gada 9. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz mikrokristāliskās celulozes (E 460(i)) specifikāciju groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (D052937/02 - 2017/2945(RPS) – termiņš: 2017. gada 31. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (D052940/03 - 2017/2946(RPS) – termiņš: 2018. gada 4. janvāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz ametoktradīna, hlorpirifosmetila, ciprokonazola, difenokonazola, fluazināma, flutriafola, proheksadiona un nātrija hlorīda maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D052943/02 - 2017/2943(RPS) – termiņš: 2017. gada 28. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/60/EK nosaka dalībvalstu monitoringa sistēmu klasifikāciju vērtības pēc interkalibrācijas un atceļ Lēmumu 2013/480/ES (D053019/02 - 2017/2939(RPS) – termiņš: 2018. gada 27. janvāris),
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz Eiropas Savienības references laboratoriju transmisīvajām sūkļveida encefalopātijām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (D053569/02 - 2017/2947(RPS) – termiņš: 2018. gada 4. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/2004 VII pielikumu groza attiecībā uz ES references laboratoriju gliemeņu bakterovirusālā piesārņojuma monitoringam (D053570/02 - 2017/2948(RPS) – termiņš: 2018. gada 4. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts lauksaimniecības nozares vidiskās pārvaldības paraugpraksei, nozares vidiskā veikuma rādītājiem un izcilības kritērijiem, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) – termiņš: 2018. gada 13. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (D053681/02 - 2017/2971(RPS) – termiņš: 2017. gada 15. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

ECON komiteja

- Priekšlikums, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ENVI, ECON.

- Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ECON, ENVI (Reglamenta 54. pants)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 8. novembra lēmumu)

- Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ECON, ENVI
(Reglamenta 54. pants).


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2017. gada 29. un 30. novembrī.


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.47.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika