Indiċi 
Minuti
PDF 268kWORD 80k
Il-Ħamis, 16 ta' Novembru 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Petizzjonijiet
 3.Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u n-New Zealand (Kunsens) *** - Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u n-New Zealand (Riżoluzzjoni) (dibattitu)
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
4.1.Il-libertà tal-espressjoni fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ ta' Mohamed Zine el Abidine
  
4.2.Attakki terroristiċi fis-Somalja
  
4.3.Il-Madagascar
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Il-libertà tal-esperssjoni fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ ta' Mohamed Zine al-Abidine (votazzjoni)
  
7.2.Attakki terroristiċi fis-Somalja (votazzjoni)
  
7.3.Il-Madagascar (votazzjoni)
  
7.4.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: L-istabbiliment tal-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida (tfassil mill-ġdid) (votazzjoni)
  
7.5.Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u n-New Zealand (Kunsens) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.6.Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u n-New Zealand (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
7.7.L-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp (votazzjoni)
  
7.8.L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2016 (votazzjoni)
  
7.9.Rieżami tal-Implimentazzjoni Ambjentali (votazzjoni)
  
7.10.Il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi bħala xprun biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Sena tat-Turiżmu UE-Ċina 2018 (dibattitu)
 13.Dokumenti mressqa
 14.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 17.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 9 ta' Novembru 2017

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (Nru 0964/2017); (*) (Nru 0965/2017); Gilberto Grassi (Nru 0966/2017); (*) (Nru 0967/2017); Rosario Martín García (Nru 0968/2017); Andreu Llovera Jané (Nru 0969/2017); Nuria Corominas (Nru 0970/2017); (*) (Nru 0971/2017); (*) (Nru 0972/2017); (*) (Nru 0973/2017); (*) (Nru 0974/2017); Joan Raventós Hill (Nru 0975/2017); Cecilia Puyol (Nru 0976/2017); (*) (Nru 0977/2017); (*) (Nru 0978/2017); Michalis Angelopoulos (Nru 0979/2017); (*) (Nru 0980/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nru 0981/2017); Antoni Hortal i Martínez (Nru 0982/2017); Agustí Bartrina (Nru 0983/2017); (*) (Nru 0984/2017); Ciaran Brady (Nru 0985/2017); (*) (Nru 0986/2017); Xavier Llorca i Prous (Nru 0987/2017); (*) (Nru 0988/2017); (*) (Nru 0989/2017); (*) (Nru 0990/2017); (*) (Nru 0991/2017); (*) (Nru 0992/2017); Haissam Malas (Nru 0993/2017); André Rebentisch (Nru 0994/2017); (*) (Nru 0995/2017); (*) (Nru 0996/2017); Paul Wood (Nru 0997/2017); Bojan Barišič (Nru 0998/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nru 0999/2017); (*) (Nru 1000/2017); Josef Michael Erhard (Nru 1001/2017); Pierre-michel March (Nru 1002/2017); Holger Söder (Nru 1003/2017); (*) (Nru 1004/2017); (*) (Nru 1005/2017); Iordache Petre-Cătălin (Nru 1006/2017); Ana María Mestre Bertrán (Nru 1007/2017); Max Vives-Fierro Planas (Nru 1008/2017); (*) (Nru 1009/2017); (*) (Nru 1010/2017); Petre Flueraș (Nru 1011/2017); Oliver Powalla (Nru 1012/2017); Mihai Ionuț Petre (Nru 1013/2017); (*) (Nru 1014/2017); David Norris (Nru 1015/2017); (*) (Nru 1016/2017); (*) (Nru 1017/2017); Szigeti László (Nru 1018/2017); (*) (Nru 1019/2017); (*) (Nru 1020/2017); (*) (Nru 1021/2017); Jens Genzer (Nru 1022/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nru 1023/2017); Gabriel López Vega (Nru 1024/2017); Zsák Ferenc Tibor (Nru 1025/2017); (*) (Nru 1026/2017); (*) (Nru 1027/2017); (*) (Nru 1028/2017); (*) (Nru 1029/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nru 1030/2017); (*) (Nru 1031/2017); (*) (Nru 1032/2017); (*) (Nru 1033/2017); (*) (Nru 1034/2017); Mariano Nicolás Gil (Nru 1035/2017); (*) (Nru 1036/2017); (*) (Nru 1037/2017); Vicente Portes Alemany (Nru 1038/2017); Jürgen Meuth (Nru 1039/2017); Santiago Xavier Espinosa Rosero (Nru 1040/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (Nru 1041/2017); Adriano Galante Sánchez (Nru 1042/2017); (*) (Nru 1043/2017); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (Nru 1044/2017.


3. Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u n-New Zealand (Kunsens) *** - Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u n-New Zealand (Riżoluzzjoni) (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u New Zealand, min-naħa l-oħra [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u New Zealand, min-naħa l-oħra [2017/2050(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock ippreżenta r-rakkomandazzjoni u r-rapport.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Traian Ungureanu f'isem il-Grupp PPE, Andi Cristea f'isem il-Grupp S&D, David Campbell Bannerman f'isem il-Grupp ECR, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Patrick O'Flynn f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula u Francisco Assis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias u Czesław Adam Siekierski.

Interventi ta': Phil Hogan u Charles Tannock.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 u punt 7.6 tal-Minuti ta' 16.11.2017.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal-Minuti ta' 15.11.2017.)


4.1. Il-libertà tal-espressjoni fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ ta' Mohamed Zine el Abidine

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 u B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart u Tunne Kelam ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Lars Adaktusson f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Pavel Svoboda, Julie Ward u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Michaela Šojdrová u Carlos Iturgaiz.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 16.11.2017.


4.2. Attakki terroristiċi fis-Somalja

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 u B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans u Joachim Zeller ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan u Notis Marias.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal-Minuti ta' 16.11.2017.


4.3. Il-Madagascar

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 u B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel u Tomáš Zdechovský ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Boris Zala f'isem il-Grupp S&D, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly u Nicola Caputo.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 16.11.2017.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.36.)


PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.

Interventi ta'::

- William (The Earl of) Dartmouth (il-President interrompih għaliex ma kienx qed jitkellem dwar punt ta' ordni),

- Steven Woolfe dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen u talab li jitwaqqaf Kumitat ta' inkjesta dwar ir-responsabilità tal-Arabja Sawdija fl-intensifikazzjoni ta' din il-kriżi,

- Dimitrios Papadimoulis dwar l-għargħar fil-Greċja li ħallew tal-anqas 15-il ruħ mejta u wera x-xewqa tiegħu li l-Parlament u l-Unjoni Ewropea jesprimu s-solidarjetà tagħhom mal-familjari tal-vittmi (il-President fakkar li l-Parlament huwa dejjem f'solidarjetà mal-vittmi tal-katastrofi umani),

- Werner Langen dwar il-problemi fit-trażmissjoni diretta f'Malta tad-dibattitu dwar l-istat tad-dritt f'Malta, li sar it-Tlieta wara nofsinhar (ara punt 11 tal-Minuti ta' 14.11.2017)..


6. Kompożizzjoni tal-kumitati

Fuq talba tal-Grupp GUE/NGL, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat ECON: Martin Schirdewan


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Il-libertà tal-esperssjoni fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ ta' Mohamed Zine al-Abidine (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 u B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0634/2017

(flok B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 u B8-0642/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere u Ivana Maletić, f'isem il-Grupp PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano u Soraya Post, f'isem il-Grupp S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga u Ryszard Czarnecki, f'isem il-Grupp ECR,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas u Piernicola Pedicini, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0443)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0637/2017 u B8-0638/2017 iddekadew.)


7.2. Attakki terroristiċi fis-Somalja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 u B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0600/2017

(flok B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 u B8-0635/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić u Cristian Dan Preda, f'isem il-Grupp PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Cécile Kashetu Kyenge, f'isem il-Grupp S&D,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski u Angel Dzhambazki, f'isem il-Grupp ECR,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Maria Heubuch u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u Piernicola Pedicini.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0444)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0631/2017 iddekadiet.)


7.3. Il-Madagascar (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 u B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-641/2017

(flok B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 u B8-0647/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere u Ivana Maletić, f'isem il-Grupp PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Boris Zala, f'isem il-Grupp S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki u Angel Dzhambazki, f'isem il-Grupp ECR,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez u Xabier Benito Ziluaga, f'isem il-Grupp GUE/NGL,

—   Jordi Solé u Maria Heubuch, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0445)


7.4. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: L-istabbiliment tal-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida (tfassil mill-ġdid) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida (tfassil mill-ġdid) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

João Pimenta Lopes sabiex jopponi l-fatt li t-test li ġie vvutat kien disponibbli biss f'lingwa waħda (il-President indikat li l-votazzjoni tirrigwarda biss id-deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali) u Cecilia Wikström (rapporteur).


7.5. Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u n-New Zealand (Kunsens) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u New Zealand, min-naħa l-oħra [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0327/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0446)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.6. Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u n-New Zealand (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u New Zealand, min-naħa l-oħra [2017/2050(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0333/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0447)


7.7. L-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar l-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp [2017/2083(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0448)


7.8. L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2016 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2016 [2017/2126(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0449)


7.9. Rieżami tal-Implimentazzjoni Ambjentali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0590/2017 (2017/2705(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0450)


7.10. Il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi bħala xprun biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi (votazzjoni)

Rapport dwar il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi bħala xprun biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi [2016/2269(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Javi López (A8-0340/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0451)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rakkomandazzjoni Charles Tannock - A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan u Seán Kelly

Rapport Charles Tannock - A8-0333/2017
Jasenko Selimovic u Angel Dzhambazki

Rapport Maurice Ponga - A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki u Andrejs Mamikins

Rapport Marlene Mizzi - A8-0328/2017
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Tomáš Zdechovský u Andrejs Mamikins

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Analiżi tal-Implimentazzjoni Ambjentali (EIR) tal-UE (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

Rapport Javi López - A8-0340/2017
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka u Maria Grapini.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.04.)


PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.03.


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Sena tat-Turiżmu UE-Ċina 2018 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000071/2017) mressqa minn Petra Kammerevert, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Sena tat-Turiżmu UE-Ċina 2018 (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

Michaela Šojdrová (flok l-awtur) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Yana Toom f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský u Jozo Radoš.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Karol Karski.

Intervent ta': Phil Hogan.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

DEVE, ITRE, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Ir-Regolament Emendatorju (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Bankarja Ewropea); ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq); ir-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju; ir-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar fondi ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej; ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; ir-Regolament (UE) 2015/760 dwar il-Fondi ta’ Investiment Ewropej fuq Terminu Twil; ir-Regolament (UE) Nru 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment; u r-Regolament (UE) Nru2017/1129 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Brażil għal uċuħ tar-raba’ li jipproduċu żerriegħa tal-pjanti tal-għalf, u għal uċuħ tar-raba’ li jipproduċu żerriegħa taċ-ċereali, u fir-rigward tal-ekwivalenza taż-żerriegħa tal-pjanti tal-għalf u ż-żerriegħa taċ-ċereali prodotti fil-Brażil, kif ukoll fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Moldova għal uċuħ tar-raba’ li jipproduċu żerriegħa taċ-ċereali, uċuħ tar-raba’ li jipproduċu żerriegħa tal-ħxejjex, u fir-rigward tal-ewkivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali, taż-żerriegħa tal-ħxejjex u taż-żerriegħa tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra prodotti fil-Moldova (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat SE (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat IE (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal Regolament tal--Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1308/2013u (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD))

irriferut

responsabbli :

AGRI

2) il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura) mressqa mill-Membri

- Morten Messerschmidt. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp ta' forom ta' kooperazzjoni differenzjati u à la carte (B8-0566/2017)

irriferut

responsabbli :

AFCO

opinjoni :

JURI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twaqqif tar-"Reġjun Ewropew tat-Turiżmu Sostenibbli tas-Sena" (REstA) (B8-0583/2017)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kontroll u l-prevenzjoni tal-għargħar (B8-0584/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kummerċ illegali tal-klieb fl-Unjoni Ewropea (B8-0585/2017)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-istrateġija Ewropea għas-sostenn lill-produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa fil-pajjiżi tal-UE (B8-0586/2017)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Sophie Montel u Florian Philippot. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni tal-kummerċ u tal-importazzjoni tal-ormon eCG (B8-0587/2017)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kriżi tal-butir (B8-0588/2017)

irriferut

responsabbli :

AGRI


14. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tal-metanol (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - skadenza: 10 ta' Frar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 fir-rigward tal-livelli massimi ta' esteri gliċidiliċi tal-aċidi grassi fiż-żjut veġetali u x-xaħmijiet, fil-formula tat-trabi, fil-formula tat-trabi li għandhom iktar minn sitt xhur u f'ikel għal raġunijiet mediċi speċjali maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - skadenza: 9 ta' Frar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li ma jagħtix kunsens li tiġi awtorizzata indikazzjoni dwar is-saħħa li tirrigwarda l-ikel, għajr indikazzjonijiet li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju ta' mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - skadenza: 28 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 fir-rigward tas-sorbat tal-kalċju (E 203) (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - skadenza: 9 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-laboratorji ta’ referenza tal-UE fil-qasam tal-kontaminanti fl-għalf u fl-ikel (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - skadenza: 28 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tal-1-metil-2-pirrolidon (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - skadenza: 27 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Interpretazzjoni 22 tal-Kumitat tal-Interpretazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - skadenza: 25 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 40 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - skadenza: 25 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni dwar l-użu tal-bisfenol A fil-verniċ u fil-kisi maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 10/2011 fir-rigward tal-użu ta’ dik is-sustanza fil-materjali tal-plastik li jiġu f’kuntatt mal-ikel (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - skadenza: 28 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tas-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa fil-prodotti fini tal-forn (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - skadenza: 9 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 231/2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet għaċ-Ċelluloża Mikrokristallina (E460(i)) (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - skadenza: 31 ta' Diċembru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 10/2011 dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f’kuntatt mal-ikel (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - skadenza: 4 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-ametoktradin, il-klorpirifos-metil, iċ-ċiprokonażol, id-difenokonażol, il-fluważinam, il-flutriafol, il-proeżadjon u l-klorur tas-sodju f’ċerti prodotti jew fuqhom (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - skadenza: 28 ta' Diċembru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta’ monitoraġġ tal-Istati Membri bħala riżultat tal-eżerċizzju tal-interkalibrar u li tħassar id-Deċiżjoni 2013/480/UE (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - skadenza: 27 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-referenza tal-Unjoni Ewropea għall-enċefalopatiji sponġiformi trażmissibbli (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - skadenza: 4 ta' Frar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-laboratorju ta’ referenza tal-Unjoni Ewropea għall-monitoraġġ tal-kontaminazzjoni virali u batterjoloġika tal-molluski bivalvi (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - skadenza: 4 ta' Frar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar id-dokument ta' referenza settorjali dwar l-aqwa prattiki ta' ġestjoni ambjentali, l-indikaturi tal-prestazzjoni ambjentali settorjali u l-parametri referenzjarji ta' eċċellenza għas-settur agrikolu skont ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - skadenza: 13 ta' Frar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda d-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli limitu ta' applikazzjoni għall-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - skadenza: 15 ta' Diċembru 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ECON

- Il-ħlas li jrid isir minn vetturi tqal tal-merkanzija għall-użu ta’ ċerti infrastrutturi, fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet dwar it-tassazzjoni fuq il-vetturi (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN
opinjoni: ENVI, ECON

- Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN
opinjoni: ECON, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 8 ta' Novembru 2017)

- Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN
opinjoni: ECON, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


17. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 29 u 30 ta' Novembru 2017.


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.47.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Żółtek

Avviż legali - Politika tal-privatezza