Kazalo 
Zapisnik
PDF 268kWORD 79k
Četrtek, 16. november 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Peticije
 3.Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (odobritev) *** - Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (resolucija) (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
4.1.Svoboda izražanja v Sudanu, zlasti primer Mohameda Zina El Abidina
  
4.2.Teroristični napadi v Somaliji
  
4.3.Madagaskar
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sestava odborov
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Svoboda izražanja v Sudanu, zlasti primer Mohameda Zina El Abidina (glasovanje)
  
7.2.Teroristični napadi v Somaliji (glasovanje)
  
7.3.Madagaskar (glasovanje)
  
7.4.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Vzpostavitev meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (glasovanje)
  
7.5.Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (resolucija) (glasovanje)
  
7.7.Strategija EU-Afrika: spodbujanje razvoja (glasovanje)
  
7.8.Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic za leto 2016 (glasovanje)
  
7.9.Pregled izvajanja okoljske politike (glasovanje)
  
7.10.Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.2018 – leto turizma EU in Kitajske (razprava)
 13.Predložitev dokumentov
 14.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Zaključek seje
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.05.


2. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

9. novembra 2017

(*) Ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 0964/2017); (*) (št. 0965/2017); Gilberto Grassi (št. 0966/2017); (*) (št. 0967/2017); Rosario Martín García (št. 0968/2017); Andreu Llovera Jané (št. 0969/2017); Nuria Corominas (št. 0970/2017); (*) (št. 0971/2017); (*) (št. 0972/2017); (*) (št. 0973/2017); (*) (št. 0974/2017); Joan Raventós Hill (št. 0975/2017); Cecilia Puyol (št. 0976/2017); (*) (št. 0977/2017); (*) (št. 0978/2017); Michalis Angelopoulos (št. 0979/2017); (*) (št. 0980/2017); Ismael Antonio López Pérez (št. 0981/2017); Antoni Hortal i Martínez (št. 0982/2017); Agustí Bartrina (št. 0983/2017); (*) (št. 0984/2017); Ciaran Brady (št. 0985/2017); (*) (št. 0986/2017); Xavier Llorca i Prous (št. 0987/2017); (*) (št. 0988/2017); (*) (št. 0989/2017); (*) (št. 0990/2017); (*) (št. 0991/2017); (*) (št. 0992/2017); Haissam Malas (št. 0993/2017); André Rebentisch (št. 0994/2017); (*) (št. 0995/2017); (*) (št. 0996/2017); Paul Wood (št. 0997/2017); Bojan Barišič (št. 0998/2017); Ismael Antonio López Pérez (št. 0999/2017); (*) (št. 1000/2017); Josef Michael Erhard (št. 1001/2017); Pierre-michel March (št. 1002/2017); Holger Söder (št. 1003/2017); (*) (št. 1004/2017); (*) (št. 1005/2017); Iordache Petre-Cătălin (št.1 006/2017); Ana María Mestre Bertrán (št. 1007/2017); Max Vives-Fierro Planas (št. 1008/2017); (*) (št. 1009/2017); (*) (št. 1010/2017); Petre Flueraș (št. 1011/2017); Oliver Powalla (št. 1012/2017); Mihai Ionuț Petre (št. 1013/2017); (*) (št. 1014/2017); David Norris (št. 1015/2017); (*) (št. 1016/2017); (*) (št. 1017/2017); Szigeti László (št. 1018/2017); (*) (št. 1019/2017); (*) (št. 1020/2017); (*) (št. 1021/2017); Jens Genzer (št. 1022/2017); José Manuel Martín Álvarez (št. 1023/2017); Gabriel López Vega (št. 1024/2017); Zsák Ferenc Tibor (št. 1025/2017); (*) (št. 1026/2017); (*) (št. 1027/2017); (*) (št. 1028/2017); (*) (št. 1029/2017); Ismael Antonio López Pérez (št. 1030/2017); (*) (št. 1031/2017); (*) (št. 1032/2017); (*) (št. 1033/2017); (*) (št. 1034/2017); Mariano Nicolás Gil (št. 1035/2017); (*) (št. 1036/2017); (*) (št. 1037/2017); Vicente Portes Alemany (št. 1038/2017); Jürgen Meuth (št. 1039/2017); Santiago Xavier Espinosa Rosero (št. 1040/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (št. 1041/2017); Adriano Galante Sánchez (št. 1042/2017); (*) (št. 1043/2017); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (št. 1044/2017).


3. Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (odobritev) *** - Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (resolucija) (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0327/2017)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani [2017/2050(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0333/2017)

Charles Tannock je predstavil priporočilo in poročilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so Traian Ungureanu v imenu skupine PPE, Andi Cristea v imenu skupine S&D, David Campbell Bannerman v imenu skupine ECR, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE, Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Adam Szejnfeld, Luigi Morgano, Richard Sulík, Anne-Marie Mineur, Bronis Ropė, Bogusław Liberadzki, James Nicholson, Neena Gill, Tonino Picula in Francisco Assis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, Nicola Caputo, Maria Heubuch, Notis Marias in Czesław Adam Siekierski.

Govorila sta Phil Hogan in Charles Tannock.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 in točka 7.6 zapisnika z dne 16.11.2017.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 3 zapisnika z dne 15.11.2017)


4.1. Svoboda izražanja v Sudanu, zlasti primer Mohameda Zina El Abidina

predlogi resolucij B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 in B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Soraya Post, Javier Nart in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Lars Adaktusson v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Pavel Svoboda, Julie Ward in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Michaela Šojdrová in Carlos Iturgaiz.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 16.11.2017.


4.2. Teroristični napadi v Somaliji

Predlog resolucije B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 in B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Soraya Post, Hilde Vautmans in Joachim Zeller so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Pavel Svoboda, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná, Angelo Ciocca, Wajid Khan in Notis Marias.

Po postopku "catch the eye" je govoril Krzysztof Hetman.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 16.11.2017.


4.3. Madagaskar

predlogi resolucij B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 in B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

Notis Marias, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Soraya Post, Louis Michel in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Boris Zala v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Cristian Dan Preda, Cécile Kashetu Kyenge, Pavel Svoboda in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Nicola Caputo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 16.11.2017.

(Seja je bila prekinjena ob 11.36.)


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.

Govorili so:

- William (The Earl of) Dartmouth (predsedujoča mu je vzela besedo, ker ni šlo za vprašanje pravilnosti postopka),

- Steven Woolfe o humanitarnih razmerah v Jemnu, ki je zahteval ustanovitev preiskovalnega odbora v zvezi z odgovornostjo Saudove Arabije pri zaostrovanju te krize.

- Dimitrios Papadimoulis o poplavah v Grčiji, v katerih je umrlo najmanj15 ljudi, ki je izrazil željo, da bi Parlament izrazil sožalje družinam žrtev (predsedujoča je spomnila, da je Parlament vedno solidaren z žrtvami humanitarnih katastrof),

- Werner Langen o težavah, ki so jih imeli v na Malti v zvezi z neposrednim prenosom razprave o stanju pravne države na Malti, ki je potekala v torek popoldne (glej točko 11 zapisnika z dne 14.11.2017).


6. Sestava odborov

Na predlog skupine GUE/NGL je Parlament potrdil sledeče imenovanje:

odbor ECON: Martin Schirdewan


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Svoboda izražanja v Sudanu, zlasti primer Mohameda Zina El Abidina (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 in B8-0642/2017 (2017/2961(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0634/2017

(ki nadomešča B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0639/2017, B8-0640/2017 in B8-0642/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere in Ivana Maletić, v imenu skupine PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano in Soraya Post, v imenu skupine S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Jan Zahradil, Monica Macovei, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga in Ryszard Czarnecki, v imenu skupine ECR,

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas in Piernicola Pedicini, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0443)

(Predlogi resolucij B8-0637/2017 in B8-0638/2017 so brezpredmetni.)


7.2. Teroristični napadi v Somaliji (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 in B8-0635/2017 (2017/2962(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0600/2017

(ki nadomešča B8-0600/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017 in B8-0635/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Joachim Zeller, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Marijana Petir, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Luděk Niedermayer, Lorenzo Cesa, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská, László Tőkés, Michael Gahler, Inese Vaidere, Ivana Maletić in Cristian Dan Preda, v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Cécile Kashetu Kyenge, v imenu skupine S&D,

—   Karol Karski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski in Angel Dzhambazki, v imenu skupine ECR,

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE,

—   Maria Heubuch in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Piernicola Pedicini.

Sprejeto (P8_TA(2017)0444)

(Predlog resolucije B8-0631/2017 je brezpredmeten.)


7.3. Madagaskar (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 in B8-0647/2017 (2017/2963(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-641/2017

(ki nadomešča B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-0646/2017 in B8-0647/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Jaromír Štětina, Romana Tomc, Željana Zovko, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Manolis Kefalogiannis, Maurice Ponga, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Milan Zver, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Seán Kelly, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Michael Gahler, Inese Vaidere in Ivana Maletić, v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Boris Zala, v imenu skupine S&D,

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jan Zahradil, Notis Marias, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki in Angel Dzhambazki, v imenu skupine ECR,

—   Louis Michel, Javier Nart, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez in Xabier Benito Ziluaga, v imenu skupine GUE/NGL,

—   Jordi Solé in Maria Heubuch, v imenu skupine Verts/ALE,

—   Rolandas Paksas, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0445)


7.4. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Vzpostavitev meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) [COM(2016)0270 - C8-0173/2016- 2016/0133(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

João Pimenta Lopes, ki je protestiral, ker je bilo besedilo, o katerem se je glasovalo, na voljo le v enem jeziku (predsedujoča, je povedala, da je šlo zgolj za glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj) in Cecilia Wikström (poročevalka).


7.5. Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani [15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0327/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0446)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.6. Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani [2017/2050(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0333/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0447)


7.7. Strategija EU-Afrika: spodbujanje razvoja (glasovanje)

Poročilo o strategiji EU-Afrika: spodbujanje razvoja [2017/2083(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0448)


7.8. Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2016 [2017/2126(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0449)


7.9. Pregled izvajanja okoljske politike (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0590/2017 (2017/2705(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0450)


7.10. Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti (glasovanje)

Poročilo o boju proti neenakostim kot sredstvu za spodbujanje zaposlovanja in rasti [2016/2269(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Javi López (A8-0340/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0451)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Charles Tannock - A8-0327/2017
Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan in Seán Kelly

Poročilo: Charles Tannock - A8-0333/2017
Jasenko Selimovic in Angel Dzhambazki

Poročilo: Maurice Ponga - A8-0334/2017
Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki in Andrejs Mamikins

Poročilo: Marlene Mizzi - A8-0328/2017
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Tomáš Zdechovský in Andrejs Mamikins

Predlog resolucije o pregledu izvajanja okoljske politike EU (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017)
Maria Grapini

Poročilo: Javi López - A8-0340/2017
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Momchil Nekov, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka in Maria Grapini.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.04.)


PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.03.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. 2018 – leto turizma EU in Kitajske (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000071/2017) ki ga je postavil Petra Kammerevert, v imenu odbora CULT, Komisiji: 2018 - leto turizma EU in Kitajske (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

Michaela Šojdrová (namesto avtorice) je predstavila vprašanje.

Phil Hogan (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Yana Toom v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Seán Kelly, Isabella De Monte, Urszula Krupa, Ivan Jakovčić, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský in Jozo Radoš.

Po postopku "catch the eye" je govoril Karol Karski.

Govoril je Phil Hogan.

Razprava se je zaključila.


13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 – 2017/0231(COD))

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

Predsednik se bo v skladu s členom 304 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomskim in socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

DEVE, ITRE, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 – 2017/0230(COD))

V skladu s členom 282(5) Pogodbe se bo predsednik o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

V skladu s členom 304 Pogodbe se bo predsednik o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, ITRE, JURI, IMCO

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Moldaviji, ter o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Moldaviji (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - švedski kandidat (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - irski kandidat (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0605 [02] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD))

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Morten Messerschmidt. Predlog resolucije o vzpostavitvi diferenciranih oblik sodelovanja in sodelovanja „à la carte“ (B8-0566/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

JURI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi evropske trajnostne turistične regije leta (B8-0583/2017)

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o nadzorovanju in preprečevanju poplav (B8-0584/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o nezakoniti trgovini s psi v Evropski uniji (B8-0585/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Salvatore Domenico Pogliese. Predlog resolucije o evropski strategiji za podporo proizvodnji oljčnega olja v državah EU (B8-0586/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi trgovine s hormonom konjski horionski gonadotropin (eCG) in njegovega uvoza (B8-0587/2017)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Joëlle Mélin in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o masleni krizi (B8-0588/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI


14. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede metanola (D047602/02 - 2017/2965(RPS) - rok: 10. februar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti glicidil estrov maščobnih kislin v rastlinskih oljih in masteh, začetnih formulah za dojenčke, nadaljevalnih formulah in živilih za posebne zdravstvene namene, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom (D048378/04 - 2017/2953(RPS) - rok: 9. februar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D050888/01 - 2017/2940(RPS) - rok: 28. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 glede kalcijevega sorbata (E 203) (D051559/03 - 2017/2954(RPS) - rok: 9. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnih laboratorijev EU na področju kontaminantov v krmi in živilih (D051590/06 - 2017/2941(RPS) - rok: 28. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede 1-metil-2-pirolidona (D052862/02 - 2017/2938(RPS) - rok: 27. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnila 22 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (D052864/01 - 2017/2929(RPS) - rok: 25. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 40 (D052931/01 - 2017/2930(RPS) - rok: 25. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o uporabi bisfenola A v lakih in premazih, namenjenih za stik z živili, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 glede uporabe navedene snovi v polimernih materialih, namenjenih za stik z živili (D052935/03 - 2017/2942(RPS) - rok: 28. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sladil v finih pekovskih izdelkih (D052936/02 - 2017/2955(RPS) - rok: 9. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za mikrokristalno celulozo (E460(i)) (D052937/02 - 2017/2945(RPS) - rok: 31. december 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (D052940/03 - 2017/2946(RPS) - rok: 4. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ametoktradin, klorpirifos-metil, ciprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, proheksadion in natrijev klorid v ali na nekaterih proizvodih (D052943/02 - 2017/2943(RPS) - rok: 28. december 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o določitvi vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah, ki so rezultat postopka interkalibracije, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES ter o razveljavitvi Sklepa 2013/480/EU (D053019/02 - 2017/2939(RPS) - rok: 27. januar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 ter Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnega laboratorija Evropske unije za transmisivne spongiformne encefalopatije (D053569/02 - 2017/2947(RPS) - rok: 4. februar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z referenčnim laboratorijem Evropske unije za spremljanje virusne in bakterijske okuženosti školjk (D053570/02 - 2017/2948(RPS) - rok: 4. februar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o sektorskem referenčnem dokumentu v zvezi z najboljšimi praksami okoljskega ravnanja, kazalniki okoljske uspešnosti za posamezne sektorje in merili odličnosti za kmetijski sektor v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D053660/02 - 2017/2966(RPS) - rok: 13. februar 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za uporabo v postopkih za oddajo naročil (D053681/02 - 2017/2971(RPS) - rok: 15. december 2017)
posredovano pristojnemu odboru: IMCO


15. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor ECON

- Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))
posredovano pristojnemu odboru: TRAN
mnenje: ENVI, ECON

- Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD))
posredovano pristojnemu odboru: TRAN
mnenje: ECON, ENVI (člen 54 Poslovnika)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8 novembra 2017)

- Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (COM(2017)0275 - C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))

posredovano pristojnemu odboru: TRAN
mnenje: ECON, ENVI (člen 54 Poslovnika)


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 29. in 30. novembra 2017.


18. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.47.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Czesak, van Dalen, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov