Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 29. novembra 2017 - Brusel

19. Zloženie delegácií

Na základe žiadosti skupiny PPE Parlament schválil menovanie:

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Francis Zammit Dimech.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia