Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0360B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0255/2017

Předložené texty :

A8-0255/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 20
CRE 29/11/2017 - 20

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.17

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0468

Zápis
Středa, 29. listopadu 2017 - Brusel

20. Přechodná opatření pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0255/2017)

Peter Simon uvedl zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Marco Valli za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Theodor Dumitru Stolojan, Andrea Cozzolino a Joachim Starbatty.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Peter Simon.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.17 zápisu ze dne 30.11.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí