Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0360B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0255/2017

Ingediende teksten :

A8-0255/2017

Debatten :

PV 29/11/2017 - 20
CRE 29/11/2017 - 20

Stemmingen :

PV 30/11/2017 - 8.17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0468

Notulen
Woensdag 29 november 2017 - Brussel

20. Overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de hefboomratio, de netto stabiele financieringsratio, de behoefte aan eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0158/2017 - 2016/0360B(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0255/2017)

Peter Simon leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Theodor Dumitru Stolojan, Andrea Cozzolino en Joachim Starbatty.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Peter Simon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 30.11.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid