Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0207(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0261/2017

Внесени текстове :

A8-0261/2017

Разисквания :

PV 29/11/2017 - 21
CRE 29/11/2017 - 21

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.12
CRE 14/09/2017 - 8.12
PV 30/11/2017 - 8.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0469

Протокол
Сряда, 29 ноември 2017 г. - Брюксел

21. Инструмент, допринасящ за стабилността и мира ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Arnaud Danjean представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Anna Elżbieta Fotyga, Gilles Lebreton, Željana Zovko, Arne Lietz, Soraya Post, Soraya Post, Tonino Picula, Eugen Freund и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Lampros Fountoulis и Csaba Sógor

Изказаха се: Christos Stylianides и Arnaud Danjean.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.18 от протокола от 30.11.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност