Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0207(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0261/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0261/2017

Keskustelut :

PV 29/11/2017 - 21
CRE 29/11/2017 - 21

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.12
CRE 14/09/2017 - 8.12
PV 30/11/2017 - 8.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0469

Pöytäkirja
Keskiviikko 29. marraskuuta 2017 - Bryssel

21. Vakautta ja rauhaa edistävä väline ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Arnaud Danjean esitteli mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Anna Elżbieta Fotyga, Gilles Lebreton, Željana Zovko, Arne Lietz, Soraya Post, Soraya Post, Tonino Picula, Eugen Freund ja Francisco Assis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Lampros Fountoulis ja Csaba Sógor

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Arnaud Danjean.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.11.2017, kohta 8.18.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö