Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0207(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0261/2017

Ingediende teksten :

A8-0261/2017

Debatten :

PV 29/11/2017 - 21
CRE 29/11/2017 - 21

Stemmingen :

PV 14/09/2017 - 8.12
CRE 14/09/2017 - 8.12
PV 30/11/2017 - 8.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0469

Notulen
Woensdag 29 november 2017 - Brussel

21. Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede [COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Arnaud Danjean leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Anna Elżbieta Fotyga, Gilles Lebreton, Željana Zovko, Arne Lietz, Soraya Post, Soraya Post, Tonino Picula, Eugen Freund en Francisco Assis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Lampros Fountoulis en Csaba Sógor

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Arnaud Danjean.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.18 van de notulen van 30.11.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid