Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2849(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0649/2017

Arutelud :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Hääletused :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0473

Protokoll
Kolmapäev, 29. november 2017 - Brüssel

22. Olukord Jeemenis (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jeemenis (2017/2849(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Elżbieta Fotyga, Lars Adaktusson, Julie Ward ja Mark Demesmaeker.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0650/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel humanitaarolukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0651/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0652/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez ja João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0653/2017);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0654/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0655/2017);

—   Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel olukorra kohta Jeemenis (2017/2849(RSP)) (B8-0656/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.11.2017 protokollipunkt 8.22.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika