Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0649/2017

Keskustelut :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Äänestykset :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0473

Pöytäkirja
Keskiviikko 29. marraskuuta 2017 - Bryssel

22. Jemenin tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Jemenin tilanne (2017/2849(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Cristian Dan Preda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Elżbieta Fotyga, Lars Adaktusson, Julie Ward ja Mark Demesmaeker.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Konstantinos Papadakis.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017)

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2017/2849(RSP)) (B8-0650/2017)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2017/2849(RSP)) (B8-0651/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2017/2849(RSP)) (B8-0652/2017)

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez ja João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2017/2849(RSP)) (B8-0653/2017)

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2017/2849(RSP)) (B8-0654/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2017/2849(RSP)) (B8-0655/2017)

—   Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta Jemenin tilanteesta (2017/2849(RSP)) (B8-0656/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.11.2017, kohta 8.22.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö