Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2849(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0649/2017

Debatten :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Stemmingen :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0473

Notulen
Woensdag 29 november 2017 - Brussel

22. De situatie in Jemen (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Jemen (2017/2849(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Elżbieta Fotyga, Lars Adaktusson, Julie Ward en Mark Demesmaeker.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Georgios Epitideios en Konstantinos Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Jemen (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Jemen (2017/2849(RSP)) (B8-0650/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de humanitaire situatie in Jemen (2017/2849(RSP)) (B8-0651/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Jemen (2017/2849(RSP)) (B8-0652/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez en João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Jemen (2017/2849(RSP)) (B8-0653/2017);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Jemen (2017/2849(RSP)) (B8-0654/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis en Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Jemen (2017/2849(RSP)) (B8-0655/2017);

—   Harald Vilimsky, namens de ENF, over de situatie in Jemen (2017/2849(RSP)) (B8-0656/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.22 van de notulen van 30.11.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid