Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2849(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0649/2017

Dezbateri :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Voturi :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0473

Proces-verbal
Miercuri, 29 noiembrie 2017 - Bruxelles

22. Situația din Yemen (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Yemen (2017/2849(RSP))

Christos Stylianides (membră a Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franz Obermayr, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Elżbieta Fotyga, Lars Adaktusson, Julie Ward și Mark Demesmaeker.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Georgios Epitideios și Konstantinos Papadakis.

A intervenit Christos Stylianides.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Yemen (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Yemen (2017/2849(RSP)) (B8-0650/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD, referitoare la situația umanitară din Yemen (2017/2849(RSP)) (B8-0651/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Yemen (2017/2849(RSP)) (B8-0652/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez și João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Yemen (2017/2849(RSP)) (B8-0653/2017);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato și Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Yemen (2017/2849(RSP)) (B8-0654/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis și Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Yemen (2017/2849(RSP)) (B8-0655/2017);

—   Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, referitoare la situația din Yemen (2017/2849(RSP)) (B8-0656/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.22 al PV din 30.11.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate