Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2849(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0649/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Hlasovanie :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0473

Zápisnica
Streda, 29. novembra 2017 - Brusel

22. Situácia v Jemene (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Jemene (2017/2849(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Elżbieta Fotyga, Lars Adaktusson, Julie Ward a Mark Demesmaeker.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Georgios Epitideios a Konstantinos Papadakis.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Charles Tannock, v mene skupiny ECR, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0649/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0650/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0651/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Knut Fleckenstein, v mene skupiny S&D, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0652/2017);

—   Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Maria Lidia Senra Rodríguez a João Pimenta Lopes, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0653/2017);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato a Alyn Smith, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0654/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis a Daniel Caspary, v mene skupiny PPE, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0655/2017);

—   Harald Vilimsky, v mene skupiny ENF, o situácii v Jemene (2017/2849(RSP)) (B8-0656/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.22 zápisnice zo dňa 30.11.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia