Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 29 november 2017 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Welkomstwoord
 5.Samenstelling fracties
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 12.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Ingekomen stukken
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Begrotingsprocedure 2018 (debat)
 17.Vastgesteld besluit over de stand van de energie-unie 2017 (debat)
 18.Dodelijke overstromingen in Attica en noodhulp (debat)
 19.Samenstelling delegaties
 20.Overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de invoering van IFRS 9 ***I (debat)
 21.Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede ***I (debat)
 22.De situatie in Jemen (debat)
 23.Onderhandelingen over een verdrag tot oprichting van een multilateraal gerecht voor de beslechting van investeringsgeschillen (debat)
 24.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (160 kb)  Presentielijst (53 kb)
 
Notulen (75 kb)  Presentielijst (10 kb)
 
Notulen (251 kb)  Presentielijst (60 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid